Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017 PDF Drukuj6 września uroczystą Mszą Świętą w kościele pokamedulskim przy ul. Dewajtis zainaugurowano rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół Katolickich na Bielanach. Rok szczególny, gdyż po raz pierwszy próg bielańskich szkół przekroczyli uczniowie nowej placówki: Publicznego Liceum im. bł. ks. Romana Archutowskiego. Mszę Świętą koncelebrowali kapłani związani z bielańską społecznością, a przewodniczył jej ks. biskup Piotr Jarecki, który wygłosił do zgromadzonych homilię.

Więcej…
 
Informacje o egzaminie maturalnym w 2017 r. PDF DrukujInformujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 oraz komunikaty o: harmonogramie, dostosowaniach i przyborach. Zachęcamy maturzystów, wszystkich rodziców oraz absolwentów, którzy zamierzają przystąpić w maju 2017 r. do egzaminu do zapoznania się z wymienionymi materiałami. Można je również znaleźć na naszej stronie w zakładce matura.

 
Rozpoczęcie roku szkolnego PDF DrukujNowy rok szkolny rozpoczniemy 1 września o godzinie 9.00. Po uroczystym powitaniu przed wizerunkami naszych patronów udamy się  na pierwszą szkolną Mszę Świętą. Po Eucharystii uczniowie spotkają się z wychowawcami w salach. Tego dnia wszystkich uczniów obowiązuje strój uroczysty.

 
Wystawa "Oddziały Łupaszki" w Dobrym Miejscu! PDF DrukujZapraszamy na wystawę "Oddziały Łupaszki" od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. do „Dobrego Miejsca” (wejście A) w godz. 8.00 - 20.00. Wstęp wolny.


Wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie przy współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na 22 wielkoformatowych panelach (każdy ponad 2m2) zaprezentowano szlak bojowy 5 i 6 Brygady Wileńskiej oraz sylwetki płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” i jego podkomendnych. Wystawę ilustrują liczne zdjęcia.


Więcej na temat wystawy: dobremiejsce.org

 
Rekrutacja uzupełniająca PDF Drukuj
Informujemy, że 1 sierpnia 2016 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie.Liczba wolnych miejsc:

 • Klasa A - kierunek humanistyczny: 14 miejsc,
 • Klasa B - kierunek matematyczny: 2 miejsca oraz kierunek przyrodniczy: 2 miejsca.


Języki obce: język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) oraz język francuski (od podstaw lub kontynuacja). Język hiszpański – brak wolnych miejsc.

Warunkiem przystąpienia kandydata do rekrutacji uzupełniającej do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie jest złożenie nw. dokumentów w terminie od 1 sierpnia 2016 r. (od godz. 9.00) do 8 sierpnia 2016 r. (do godz.16.00):

kandydaci przystępujący do rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie po raz pierwszy:

 • podanie do Komisji Rekrutacyjnej,
 • wniosek wraz załącznikami (załącznik 1, załącznik 2),
 • świadectwo ukończenia kl. III gimnazjum (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli jest),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne (dyplomy),
 • zaświadczenie o wolontariacie.


kandydaci przystępujący do rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie powtórnie:


Harmonogram działań:

 • od 1 sierpnia od godz. 9.00 do 8 sierpnia do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z odpowiednimi dokumentami,
 • 25 sierpnia do godz. 15.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 26 sierpnia od godz. 8.00 do 31 sierpnia do godz. 12.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.


 
Zmiana harmonogramu rekrutacji!!! PDF DrukujInformujemy, że 21 lipca 2016 r. Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.


Aktualny harmonogram działań:
Warunkiem przyjęcia kandydata do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie jest złożenie nw. dokumentów w terminie od 18 lipca do 29 lipca 2016 r. (do godz. 12.00):

 • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),
 •  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał),
 •  wyciąg z aktu urodzenia,
 •  dwie fotografie (podpisane).


Osoby zainteresowane przyjęciem do internatu przy Zespole Szkół Katolickich na Bielanach w Warszawie (ul. Dewajtis 3) powinny złożyć podanie do 29 lipca 2016 r. (do godz. 16.00).

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 29 lipca o godz. 14.00. Tego dnia podamy do wiadomości informację o wolnych miejscach.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 sierpnia o godz. 9.00 i potrwa do 8 sierpnia do godz. 16.00 (czas na składanie wniosków). 25 sierpnia komisja rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 56