Happening zachęcający do odmawiania różańca7 października 2021 r. w naszym liceum został zrealizowany szkolny happening mający na celu zachęcić do odmawiania różańca. Tego dnia szczególnie chcieliśmy zwrócić wszystkim uwagę na Święto Matki Bożej Różańcowej, które zostało ustanowione po zwycięskiej bitwie morskiej pod Lepanto (1571), w której okręty Świętej Ligi pokonały armadę turecką. W czasie gdy ważyły się losy chrześcijańskiego świata, dużo ludzi błagało Boga przez wstawiennictwo Maryi Różańcowej o pomoc.


Uczniowie klasy Ia zostali zaproszeni w ramach zajęć plastyki do przeprowadzenia happeningu na terenie szkoły. Działanie to miało też wymiar edukacyjny. Na korytarzu szkolnym, przy dźwiękach muzyki Two Steps From Hell – „Victory”, pojawiała się młodzież z kartkami, z których ułożono napis „7 X 1571 ZWYCIĘSTWO POD LEPANTO”. W tym czasie inni uczniowie chodzili korytarzem szkolnym z kartkami „ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ ROŻAŃCOWEJ” i „ZAPRASZAMY DO RÓŻAŃCA 9.50!!!”.


Tego dnia tradycyjną dziesiątkę różańca poprzedziło odsłuchanie pieśni w języku Kościoła „Salve Regina” („Witaj Królowo”) i odczytanie tekstu na temat zwycięstwa pod Lepanto.


„Pragniemy szczególnie, aby nigdy nie zostało zapomniane wielkie zwycięstwo uzyskane od Boga przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny w dniu 7 października 1571 roku, odniesione w walce przeciw Turkom, nieprzyjaciołom wiary katolickiej.”
(Papież Pius V – po Victorii pod Lepanto)