Matura 2022 - deklaracje przystąpienia do egzaminuZdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.


Uczniowie klas trzecich składają deklarację do dyrektora szkoły; deklarację wstępną - do 30 września 2021 r., deklarację ostateczną - do 7 lutego 2022 r.

Absolwenci Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego składają deklarację do dyrektora szkoły; deklarację wstępną (nieobowiązkowo) - do 30 września 2021 r., deklarację ostateczną - do 7 lutego 2022 r.

Absolwenci Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. bł. ks. Romana Archutowskiego składają deklarację do dyrektora OKE do 31 grudnia 2022 r.


Dodatkowe informacje można znaleźć w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej" formule obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022, w tym informacje o opłatach za egzamin maturalny.