Ślubowanie klas pierwszychZ miesięcznym opóźnieniem ze względu na pandemię, kwarantanny i nauczanie hybrydowe włączeni uroczyście do naszej społeczności zostali uczniowie klas pierwszych. 10 listopada nasi najmłodsi koledzy podczas Mszy św. złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. A mądrość, męstwo, miłość i modlitwa stały się kluczami do budowania zarówno siebie, jak i całej społeczności. Ślubowanie poprzedziły dwa wykłady.

Pierwszy z nich wygłosił ks. Marcin Kłosowski. W swoim wystąpieniu podkreślił, na czym polega katolicki charakter naszej szkoły i pokazał, że to nie samo pojęcie i instytucja są ważne, najważniejsze jest, aby swoim postępowaniem pokazywać, czym jest chrześcijańska postawa. Drugie z wystąpień przygotowała p. A. Radomska-Marczewska, a dotyczyło ono roli sztandaru jako fizycznego wizerunku tożsamości i jedności – szczególnie w Polsce oraz symboliki naszego szkolnego sztandaru. Pierwszoklasiści zakończyli dzień spotkaniami ze swoimi wychowawcami.

Jeszcze raz serdecznie witamy naszych nowych uczniów w społeczności Archutowskiego.