REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM 2022/2023


Zapraszamy do rekrutacji na wolne miejsca w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego. W procesie rekrutacji w trakcie trwania roku szkolnego o przyjęciu kandydata decyduje Dyrektor szkoły na  podstawie nw. dokumentów:

  • podanie o przyjęcie,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (ksero),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (ksero),
  • świadectwo ukończenia ostatniego etapu szkoły ponadpodstawowej (ksero),
  • zestawienie ocen bieżących.

Wykaz wolnych miejsc:

KLASY PIERWSZE:

brak wolnych miejsc

KLASY DRUGIE:

profil humanistyczny – 1 wolne miejsce

profil matematyczny – 2 wolne miejsca

KLASY TRZECIE:

profil humanistyczny – 5 wolnych miejsc

profil matematyczny – 2 wolne miejsca

profil przyrodniczy – 2 wolne miejsca

KLASY CZWARTE:

brak rekrutacji
CHARAKTERYSTKA PROFILI:

profil humanistyczny rozszerzenia: język polski, język angielski, historia lub historia sztuki (do wyboru)

profil matematyczny rozszerzenia: matematyka, język angielski, fizyka lub geografia (do wyboru)

profil przyrodniczy rozszerzenia: biologia, język angielski, chemia lub geografia (do wyboru)

II–gi język obcy: język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja, w zależności od języka na  świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)