Zrozumieć malarstwo

 

5 i 22 stycznia 2010 fakultet klas III historii sztuki uczestniczył w zajęciach o Jacku Malczewskim w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz zwiedził wystawę prezentowaną na Zamku Królewskim „Uroda Portretu. Polska od Kobera od Witkacego”. Uczniowie, zwiedzając wystawę, dodatkowo wykonywali analizę porównawczą wybranych przez siebie obrazów.

 

Z okazji 80. rocznicy śmierci Jacka Malczewskiego, przypadającej w 2009 roku, Muzeum Narodowe w Warszawie postanowiło zaprezentować publiczności wystawę obejmującą własną kolekcję dzieł artysty. Niektóre obrazy a szczególnie rysunki: grafiki, szkice, akwarele (tu w liczbie 200 sztuk) pokazywane były po raz pierwszy i stanowiły cenne uzupełnienie wiedzy na temat twórczości tego artysty.


Wystawa na Zamku Królewskim dała uczniom możliwość szerszego spojrzenia na historię portretu od XVI do XX wieku.
„To było główne i najważniejsze zadanie portretu – dać poczucie kontaktu z drugim człowiekiem; zamknąć w obrazie pamięć o nim jako o niepowtarzalnym indywiduum, wraz z jego cechami charakteru i rysami twarzy. Do tej pierwszoplanowej roli dochodziły onegdaj, niemal równolegle z chwilą powstania obrazu, inne: portret wskazywał i określał status przedstawionej osoby i jej miejsce w strukturze społecznej. Zestawione w galeriach portrety dawały poczucie więzi historycznej – z przodkami, poprzednikami na urzędzie, przedstawicielami tych samych korporacji.”