"Podróż przez islam"

 

Był to nie tyle wykład, co opowieść o islamie, ilustrowana pokazem zdjęć z podróży pana profesora Zembrzuskiego i jego żony do Egiptu. Wysłuchaliśmy jej 22 października. Na poczatek zobaczyliśmy Kair "oczami tuysty": codzienność jego ulicy, obyczaje, przeplatanie się tradycji i nowoczesności.

Następnie - jeszcze dalej sięgający splot epok w architekturze. Kilkakrotne ujęcia tego samego obiektu - piramid, architektury średniowiecznego islamu, obiektów obronnych - i zobaczenie ich w perspektywie całego miasta sprawiały, że znane przecież ilustracje z podręczników trochę ożywały w naszych wyobraźniach.  Dowiedzieliśmy się też, co oznacza słowo "Arab"... po arabsku i co oznaczają przedrostki Ibn, Unn, Ali i Al w arabskich nazwiskach. Po takim przygotowaniu mogliśmy już przełknąć zarysy historii Arabii przed islamem, Mahometa i samego islamu. Poznaliśmy też pięć filarów islamu i obowiązków każdego muzułmanina (wyznanie wiary w jedynego Boga, modlitwa, post, jałmużna, pielgrzymka) oraz dogmaty tej religii.