Matury 2010

 

W maju (4-25.05) odbyły się matury. Gratulujemy Absolwentom i ich Nauczycielom - matury zostały zdane w 100%.

Poza egzaminami obowiązkowymi z języka polskiego, języka obcego (angielski - francuski - niemiecki) i matematyki, tegoroczni absolwenci zdawali egzaminy z historii, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki, biologii, chemii, fizyki, informatyki, geografii i filozofii. Byli oczywiście i tacy, którzy zdawali dodatkowy egzamin z przedmiotów obowiązkowych, na (już nieobowiązkowym) poziomie rozszerzonym.