Czas pracy sekretariatu w okresie wakacji

 

25 – 30 czerwca     8:00 – 17:00
1  – 7   lipca             9:00 – 15:00
od  23  sierpnia       8:00 – 17:00

 

Sekretariat nieczynny w dniach od 8 lipca do 20 sierpnia.

 

Numer konta bankowego szkoły: 50 12 40 10 40 1111 00000 13 60 798
Bank Pekao S.A., III O. w Warszawie