Forum Młodzieży Szkół Katolickich

 

15 września na Jasnej Górze odbyło się X Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Wolność jest w nas. Co znaczy być prawdziwie wolnym? Nad tym tematem zastanawialiśmy się w Auli O. Augustyna Kordeckiego, która pomieściła około 2000 uczniów.

O wolności mówili  do nas:  Przewodniczący Rady Szkół Katolickich ks. dr Adam Kostrzewa , ks. dr Marek Studenski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej, Krzysztof Ziemiec, dziennikarz telewizyjnych „Wiadomości” oraz Aleksandra i Marcin Sawiccy. W programie naszego spotkania znalazł się także czas na mszę świętą w Kaplicy Jasnogórskiej, krótkie zwiedzanie Częstochowy oraz Klasztoru Jasnogórskiego, a także koncert patriotyczny chóru szkół katolickich z Rzeszowa. Poza przeżyciami duchowymi spotkanie przyniosło nam dużo radości, spowodowanej wspólnym wyjazdem.