Zakończenie roku i pożegnanie księdza dyrektora

 

24 czerwca  - na świętego Jana, jak się dawniej mawiało - zakończyliśmy uroczyście rok szkolny 2009/2010, żegnając się jednocześnie z ks. Robertem Wyszomirskim, dyrektorem Liceum. O godzinie 16-tej uczestniczyliśmy wspólnie we Mszy świętej, którą koncelebrowali ks. Robert oraz ks. Sylwester Jeż, dyrektor Centrum Edukacji Archidiecezji Warszawskiej. Pożegnali po niej ks. Roberta nauczyciele Liceum oraz Gimnazjum (któremu dyrektorował on w latach jego powstawania). "Dziękujemy za to, że mogliśmy się czuć tutaj jak w domu" - to zdanie może najlepiej oddaje ton wypowiedzianych słów. Były szczere.

 

Zgromadzenie pożegnało księdza owacją na stojąco.

 


Po Mszy świętej nastapiło rozdanie nagród i dyplomów - otrzymali je nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice - oraz spotkanie w klasach z wychowawcami, którzy rozdali świadectwa.

 

Kilka dni po zakończeniu roku, 29 czerwca, reprezentacja nauczycieli, dyrekcji i rodziców, wraz z ks. dyrektorem Sylwestrem Jeżem i panią kurator Wiesławą Churawską, przez wiele juz lat opiekującą się Liceum, spotkała się z J.E. ks. Arcybiskupem Kazimierzem Nyczem. Przedstawiona została pokrótce sytuacja Szkoły, stojące przed nią wyzwania i potrzeby jej społeczności. Ksiądz Arcybiskup otrzymał list podpisany przez grono pedagogiczne, z podziękowaniem za posługę ks. Roberta, a także za nowo przydzielonych jej kapłanów - ks. dyr. Sylwestra Jeża i ks. dr. Pawła Stępnia.