Leonardo w Warszawie

 

29 października 2010 r. fakultet historii sztuki (klasa II) zwiedzał wystawę prezentowaną w Zamku Królewskim Leonardo da Vinci – Dama z gronostajem i inne arcydzieła ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
Dla każdego była to okazja do bezpośredniego kontaktu z dziełem Leonarda. Na wystawie można też było zobaczyć świetną pracą Rembrandta Harmensza van Rijn Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem. I to ta praca mistrza baroku Rembrandta wzbudziła duże zainteresowanie naszych uczniów. Dzieło urzeka swoją kameralnością i kolorystyką, której żadne reprodukcje nie są w stanie oddać. W polskich zbiorach mamy tylko kilka prac tego holenderskiego malarza.


W ramach wystawy mogliśmy również zobaczyć wiele innych obrazów m.in. Jeana Pierre’a Norblina oraz ciekawe zbiory rzemiosła artystycznego (europejskiego oraz daleko- i bliskowschodniego), takie jak m.in. zastawy serwisowe, bibeloty, puzderka, wachlarze itp.
Przy okazji uczniowie zapoznali się z początkami polskiego muzealnictwa oraz poznali jedną z większych dawnych kolekcji magnackich.
W związku z tym, że czas prezentowania wystawy w Warszawie został przedłużony do 31 stycznia 2011, zachęcamy wszystkich do jej zobaczenia.