Matura 2011


W środę 4 maja 2011 roku o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego 24. uczniów Archutowskiego. Abiturienci odpowiadali na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu Katarzyny Growiec „Rozmowa, czyli jak mówić i słuchać” oraz pisali wypracowanie na wybrany temat (analiza porównawcza wierszy Adama Mickiewicza „Gdy tu mój trup…” i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Światło w ciemnościach” lub przedstawienie obrazu Justyny Bogutówny – bohaterki „Granicy” Zofii Nałkowskiej – i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści). Egzamin z języka polskiego zapoczątkował cykl egzaminów, które będą trwały do końca maja. Maturzyści muszą napisać jeszcze dwa egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym: z matematyki (5 maja) oraz z języka obcego nowożytnego (np. 6 maja z j. angielskiego).

Poza trzema egzaminami obowiązkowymi na poziomie podstawowym, abiturienci mogą zdawać do sześciu egzaminów dodatkowych na zadeklarowanym wcześniej poziomie (podstawowym lub rozszerzonym).


Uwaga - matematyka! Dobre i czytelne rozwiązania zadań z poziomu podstawowego można znaleźć w serwisie onet, ewentualnie interia (tam czytelnie rozwiązane zadania zamkniete). Najbardziej czytelne rozwiązania zadań z poziomu rozszerzonego można znaleźć w serwisie edulandia. W treści zadania z kombinatoryki zaistniała pewna niejednoznaczność, obie jej interpretacje - ze słowem "dokładnie" i ze słowem "co najmniej" - będą na pewno uznane za prawidłowe przez CKE.Harmonogram  pisemnych egzaminów maturalnych w Archutowskim:


4.05 (środa), godz. 14:00 – egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
5.05 (czwartek), godz. 9:00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym,
5.05 (czwartek), godz. 14:00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym,
6.05 (piątek), godz. 9:00 – egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym,  
6.05 (piątek), godz. 14:00 – egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,
9.05 (poniedziałek), godz. 9:00 – egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
10.05 (wtorek), godz. 9:00 – egzamin z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
10.05 (wtorek), godz. 14:00 – egzamin z historii muzyki na poziomie rozszerzonym,
11.05 (środa), godz. 9:00 – egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym,
11.05 (środa), godz. 14:00 – egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym,
12.05 (czwartek), godz. 9:00 – egzamin z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
13.05 (piątek), godz. 9:00 – egzamin z geografii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
18.05 (środa), godz. 9:00 – egzamin z historii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
18.05 (środa), godz. 14:00 – egzamin z chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych:


13.05 (piątek), godz. 9:00 – egzamin z języka angielskiego,
16.05 (poniedziałek), godz. 8:30 – egzamin z języka angielskiego,
17.05 (wtorek), godz. 12:00 – egzamin z języka niemieckiego,
20.05 (piątek), godz. 9:00 – egzamin z języka angielskiego,
24.05 (wtorek), godz. 8:30 – egzamin z języka polskiego,
27.05 (piątek), godz. 8:30 – egzamin z języka polskiego.

ŻYCZYMY POWODZENIA !!!