"Pasierbowa Europa Ducha"


alt 9 czerwca 2011 r. wzięliśmy udział w wykładzie na temat życia i dorobku artystyczno-duchowego księdza Janusza Pasierba. Pani Maria Wilczek – przewodnicząca Polskiego Związku Kobiet Katolickich, redaktor naczelna „Listu do Pani” oraz spadkobierczyni poezji ks. Pasierba – przedstawiła nam osobę poety nie tylko jako wybitnego artysty, myśliciela i duchownego, ale przede wszystkim jako dobrego człowieka, któremu los bliźniego nigdy nie był obojętny.


Ksiądz Pasierb był wsparciem nie tylko dla ludzi proszących, ale także dla tych, którzy nie mieli już sił i nadziei, żeby prosić. Był po prostu dobrym człowiekiem, który całe swoje życie poświęcił innym.  Kiedy pytano go o posługę kapłańską, odpowiadał: „Mam takie przekonanie o kapłaństwie, że ksiądz jest sakramentalnym znakiem tego, iż Bóg kocha ludzi”. Ksiądz Pasierb bez wątpienia był takim znakiem i za to ludzie go kochali, obdarzali szacunkiem i uznawali za wielki autorytet. Jako poeta umiał w niezwykle prostych słowach pisać o tym, czego każdy z nas doświadcza.


alt


Przygotowane przez uczniów Gimnazjum i Liceum deklamacje wierszy księdza-poety  stanowiły  zwieńczenie wykładu pani Marii Wilczek. Jego dopełnieniem była wystawa „Pasierbowa Europa Ducha”, którą mieliśmy okazję zwiedzić.


alt


I chociaż może nie każdego z nas zainteresowała twórczość literacka księdza, to myślę, że każdy z nas powinien zastanowić się, jak żyć, żeby być dobrym człowiekiem – tak jak ksiądz Janusz Pasierb.


Agnieszka Borowiecka, kl. II B


Zdjęcie ks. Pasierba zostało pobrane ze strony: http://januszpasierb.eu/