Odszedł Przyjaciel naszej Szkoły


12 października 2011 roku zmarł profesor Michał Krynicki, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z głębokim żalem żegnamy Przyjaciela naszej szkoły, który z przekonaniem przyjął i wspierał ideę współpracy swojego wydziału z Archutowskim. Nieczęsto spotyka się takich ludzi - emanujących wielką kulturą, życzliwością i prostotą. Tak, właśnie prostotą, ale taką, która jest czymś więcej niż skromność i czymś więcej niż łatwość rozumienia sedna spraw.Profesor Krynicki odszedł w pełni aktywności zawodowej. Był matematykiem - logikiem. W latach 1973-2000 związany z Uniwersytetem Warszawskim, który opuścił, by współtworzyć Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Szkołę Nauk Ścisłych UKSW. Nie krył tego, że istotne było dla niego związanie tej uczelni z chrześcijaństwem i Kościołem.


Od młodości do ostatnich lat życia zajmował się też lekkoatletyką, pełnił funkcję międzynarodowego sędziego chodu sportowego.


Był niezwykle otwarty na naszą szkołę. Na wszelkie prośby odpowiadał natychmiast, życzliwie i konkretnie. Potocznie mówiąc - bez ceregieli. Czuć w nim było człowieka, który sprawy ludzi traktuje jako ważne i nie traci czasu na to, co niepotrzebne.


Widać Pan Bóg potrzebuje takich ludzi u Siebie. Szkoda, bo tutaj jest ich coraz mniej. Ci, którzy go znali - nawet tak niewiele jak my - na pewno powinni być jednak za to Panu Bogu wdzięczni.  Powinni też zachowywać takie osoby, wraz z ich stylem bycia, w pamięci.Maria Gokieli


Zdjęcie zostało pobrane ze strony: www.wmp.uksw.edu.pl