Spotkanie z uczestnikami Powstania Warszawskiego


altWarszawa jest szczególnym miastem, które niejednokrotnie było areną wielkich wydarzeń historycznych. W historii najnowszej najbardziej dramatyczny dla naszej stolicy i jej mieszkańców był rok 1944, kiedy 1 sierpnia wybuchło Powstanie Warszawskie. Żołnierze Armii Krajowej wraz z mieszkańcami Warszawy wystąpili przeciwko okupantowi. Przewaga strony niemieckiej była ogromna, jednak heroiczna walka i wytrwałość pozwoliły prowadzić działania zbrojne aż do 3 października 1944 roku.

Powstanie upadło, zginęło w nim prawie 200 tysięcy cywilów, a stolica została zrównana z ziemią. Każdego dnia na Warszawę spadały niezliczone ilości pocisków, które paliły, rujnowały i zabijały.


Dzisiaj mamy możliwość mieszkania w wolnej, odbudowanej i rozwijającej się Warszawie. Chodząc po stołecznych ulicach, nie powinniśmy jednak zapominać o tym, co działo się w tych miejscach kilkadziesiąt lat temu. Niestety upływający czas powoduje, że wiedza o Powstaniu Warszawskim staje się coraz mniejsza, zwłaszcza wśród młodych Polaków. Podstawą do zmiany takiego stanu rzeczy jest zainteresowanie młodzieży dziejami ojczyzny. Nic tak nie działa na wyobraźnię jak opowieści uczestników i naocznych świadków wydarzeń, których z roku na rok jest coraz mniej.


Uczniowie Archutowskiego i uczestnicy Gry Miejskiej „Powstańcze Ślady”  mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z byłymi Powstańcami, które odbyło się 18 października 2011 r. Gościli u nas: p. Eugeniusz Wlaź (ps. „Gabi” – w czasie Powstania był łącznikiem między Żoliborzem i Bielanami a oddziałami Józefa Krzyczkowskiego w Puszczy Kampinoskiej), p. Tymoteusz Duchowski (ps. „Motek” – w Powstaniu walczył w stopniu strzelca w 227. plutonie harcerskim AK w Zgrupowaniu „Żyrafa”, był łącznikiem kanałowym) oraz p. Tomasz Łaszkiewicz (ps. „Konrad”, „Brat” – w czasie Powstania służył w stopniu strzelca w Kompanii Specjalnej Lotniczej por. „Lawy”, należącej do oddziału „Góry-Doliny” w grupie „Kampinos”). Panowie zgodzili się przybyć do nas, aby opowiedzieć młodym ludziom o tym, jak wyglądało Powstanie Warszawskie. Były to bardzo poruszające opowieści.  Nie należy zapominać o tym, że  gdy wybuchło Powstanie, każdy z naszych gości był w wieku dzisiejszych gimnazjalistów. Uczniowie mogli posłuchać o tym, jak radzili sobie młodzi ludzie, którym przyszło żyć w czasie wojny, przed jakimi stawali zadaniami i jak szybko ich dzieciństwo zamieniło się w poważne, dorosłe życie. Nasi goście nie mówili o suchych faktach, datach czy nazwiskach, ich opowieści dotyczyły historii, jakie naprawdę spotykały Powstańców. Takie świadectwo na wszystkich słuchaczach wywarło silne wrażenie. Padło wiele pytań do Powstańców, a po zakończeniu spotkania bardzo duża grupa osób została, aby jeszcze porozmawiać ze świadkami tamtych zdarzeń. Pytaniom nie było końca. W końcu szkolny dzwonek przypomniał o powrocie na lekcje, jednak uczniowie wrócili na nie inni, wzbogaceni tym, co usłyszeli. Mamy nadzieję, że dzięki temu młodzież opuszczająca mury naszej szkoły będzie w przyszłość szerzyć wiedzę o Powstaniu Warszawskim i pamięć o historii Polski.Przy okazji spotkania została podsumowana Gra Miejska „Powstańcze Ślady”, mająca na celu przybliżenie historii Powstania Warszawskiego. W tym roku wzięło w niej udział ponad 100 osób. Najlepszym nagrody wręczał p. Tymoteusz Duchowski.


Podajemy ostateczne wyniki gry:


I miejsce - Gimnazjum nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku (Drużyna IV),

II miejsce - Gimnazjum nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku, gr. 2 (Drużyna VII),

III miejsce –G imnazjum nr 11 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, gr. 2 (Drużyna III),

IV miejsce – Gimnazjum nr 11 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, gr. 1 (Drużyna I),

V miejsce – Katolickie Gimnazjum Męskie im. bł. ks. J. Popiełuszki w Warszawie (Drużyna II),

VI miejsce – Gimnazjum nr 1 im. Batalionu „Zośka” w Otwocku (Drużyna IX),

VII miejsce  - Gimnazjum nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku, gr. 1 (Drużyna V),

VIII miejsce – Katolickie LO im. bł. ks. R. Archutowskiego w Warszawie (Drużyna VI),

IX miejsce – Gimnazjum nr 30 im. gen. K. Pułaskiego w Warszawie (Drużyna VIII).


Szczególne podziękowania składamy wszystkim organizatorom, a w szczególności pani Annie Radomskiej.


Wszystkich zachęcamy do dalszego szukania powstańczych śladów i poznawania historii Warszawy.
Tomasz Głażewski, kl. III A.