11.11.1918. Polonia restituta!


alt


11 listopada 1918 r. Polska - po 123 latach niewoli - odzyskała NIEPODLEGŁOŚĆ.Ks. Piotr Skarga, Modlitwa za Ojczyznę


Boże, Rządco i Panie narodów,

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu,

a syny swe wiodła ku szczęśliwości.


Wszechmogący, wieczny Boże,

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom

i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej,

byśmy jej i ludowi Twemu,

swoich pożytków zapomniawszy,

mogli służyć uczciwie.


Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,

rządy naszego kraju sprawujące,

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.


Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.