Migracje w XXI w.W obecnych czasach migracje są powszechnie spotykanym zjawiskiem obejmującym znaczne obszary naszego globu. Czynników, które bezpośrednio wpływają na ruchy ludności, jest wiele. Do głównych z pewnością możemy zaliczyć poprawienie warunków bytu, możliwość poszerzenia swojej wiedzy dzięki studiowaniu na prestiżowych uczelniach (w przypadku osób młodych), a także chęć zdobycia lepszej pracy. Temat dotyczący migracji jest zatem zagadnieniem, z którym na co dzień stykamy się w mniejszym lub większym stopniu. Aby poszerzyć zakres naszej wiedzy dotyczący tego zjawiska 16 listopada 2011 r.  – dzięki współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego –  odbyło się w naszej szkole spotkanie dla klas II liceum poświęcone migracjom w XXI w., które poprowadziła Pani Anna Pilat.

Lekcja ta została przeprowadzona w formie dyskusji, w której każdy mógł swobodnie wypowiedzieć się, a także uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. Na początku przypomnieliśmy sobie podstawowe pojęcia związane z ruchem ludności oraz podzieliliśmy migracje ze względu na ich rodzaj. Z lekcji dowiedzieliśmy się, że mają one również podłoże historyczne – nie tylko te związane ze współczesnością. Nie ominęliśmy także tematu dotyczącego uchodźstwa powodowanego często konfliktami etnicznymi oraz religijnymi. Lekcja niewątpliwe była bardzo ciekawa, o czym świadczyło zaangażowanie wszystkich uczestników w prowadzoną dyskusję.Aleksandra Momot, kl. II B.


Zdjęcie zostało pobrane ze strony: http://ziemianarozdrozu.pl