Próbne matury


W dniach 22-25 listopada 2011 roku tegoroczni maturzyści tradycyjnie już pisali próbne matury, przygotowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Najpierw orłom z klas trzecich przyszło zmierzyć się z arkuszami z języka polskiego, matematyki oraz z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W piątek wszyscy maturzyści, zgodnie z wybranymi przez siebie fakultetami, pisali próbne egzaminy z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii i fizyki na poziomie rozszerzonym.

Próbne matury były dobrą okazją do zapoznania się z procedurami obowiązującymi na tego rodzaju egzaminie. Pozwoliły również zweryfikować zdobytą dotychczas wiedzę, niestety często w dość drastyczny sposób. Należy jednak zauważyć, że do majowej matury zostało jeszcze mnóstwo czasu i wszyscy maturzyści zdążą się wzorowo do niej przygotować.

Arkusze z poszczególnych przedmiotów i odpowiedzi można znaleźć na stronie http://www.operon.pl/probna_matura/arkusze_i_odpowiedzi


Bogumił Wasiewicz, kl. III A


Zdjęcie zostało pobrane ze strony www.operon.pl