Wykład: Powstanie styczniowe w literaturze27 kwietnia 2012 r. uczniowie klas drugich liceum mieli okazję uczestniczyć w wykładzie poświęconym powstaniu styczniowemu w literaturze polskiej. Spotkanie poprowadziła Pani dr Joanna Zajkowska z Katedry Pozytywizmu z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pani dr rozpoczęła swój wykład od wyjaśnienia nam, na czym polegała legenda powstania.

Dowiedzieliśmy się, że głównymi mitologami tego zrywu byli Artur Grottger i Józef Ignacy Kraszewski, a mit powstańczy ukształtował się pod wpływem wyobrażeń romantycznych. Pani Zajkowska omówiła szczegółowo elementy powstańczej legendy (m.in. celebrowanie klęski, jej usensownianie, pokazywanie przez artystów wyższości Polaków nad Rosjanami, utożsamianie Polski z obrazem kobiety). W trakcie wykładu obserwowaliśmy, a także próbowaliśmy analizować wybrane szkice kredowe Grottgera.
Po omówieniu dzieł twórców, którzy mitologizowali powstanie, przyjrzeliśmy się nurtowi realistycznemu. Jego przedstawicielami byli Bolesław Prus („Omyłka”, „Lalka”) i Stefan Żeromski („Wierna rzeka”, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…).Serdecznie dziękujemy Pani dr Joannie Zajkowskiej za przygotowanie wykładu. Każde takie spotkanie jest dla nas niezwykle wartościowe, ponieważ mamy okazję poszerzać naszą wiedzę.Tekst: Aleksandra Momot, Monika siwiec, kl. II B


Kartony Grottgera zostały pobrane ze strony: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Grottger/Grottger_Pol.htm