Refundacja części kosztów zakupu podręcznikówStowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców ustaliły, że rządowy program "Wyprawka szkolna 2012" pozwala rodzinom, które wychowują troje lub więcej dzieci, ubiegać się o refundację części kosztów zakupu podręczników bez względu na wysokość dochodów. 


Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.rzecznikrodzicow.pl