Sesja naukowa: "Aktualność ks. Piotra Skargi dziś"18 września 2012 r. uczniowie Archutowskiego z klas II i III i ich wychowawcy (Pani prof. Danuta Szaniawska, Pan prof. Artur Fijałkowski i Pan prof. Filip Jaworski) uczestniczyli w konferencji pt. „Aktualność ks. Piotra Skargi dziś", która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem spotkania był Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi. Sesja naukowa składała się z trzech wykładów poświęconych osobie i działalności kaznodziei króla Zygmunta III. Miejsce, w którym mieliśmy okazję ich wysłuchać, nie było przypadkowe, bowiem 16 września 2011 r. Sejm RP podjął uchwałę, ustanawiającą rok 2012 Rokiem Księdza Piotra Skargi.


Pierwszy referat wygłosiła Pani prof. Eugenia Potulicka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ("Edukacja przeciw neoliberalnym wartościom i polityce oświatowej"). Referat Pani prof. dotyczył przede wszystkim wpływów neoliberalizmu na edukację; jego przejawów i skutków. Wystąpienie to ukazało gorzką prawdę o tym, że edukacja przestaje być dobrem wspólnym, a zaczyna być dobrem indywidualnym, pojmowanym jako czysta inwestycja, ekonomia. Selekcja zaś traktowana jest jako zdrowe przygotowanie do życia, a celem coraz większej ilości szkół jest wypuszczenie na rynek tzw. „siły roboczej”.


Jako drugi zabrał głos prof. Krzysztof Koehler z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego referat pt. „Myśl patriotyczna ks. Piotra Skargi” miał na celu przedstawienie księdza Skargi jako wielkiego patrioty, który nie tylko ukochał swój kraj, ale był również aktywny politycznie, gorliwy i odważny, gdyż nie bał się przywar szlachty nazwać po imieniu, a dobro narodu stawiał ponad wszystko. Prof. Koehler swoje wystąpienie zakończył słowami: „Patriotyzm ściśle wiąże się z aktywnością. Patriota musi być energiczny, aktywny i żarliwy.”


Trzecia prelekcja „Piotr Skarga jako prekursor wolontariatu w Polsce” (o. Paweł Szpyrka) przybliżyła nam postać księdza jako filantropa. Dowiedzieliśmy się z niej, że kaznodzieja prowadził bardzo ubogie życie, a wszystko co posiadał, rozdawał potrzebującym. Pomagał nie tylko chorym i ubogim, ale także więźniom i kobietom lekkich obyczajów. Organizował również pomoc sierotom i nawracającym się Żydom, a nawet muzułmanom. Ksiądz Skarga zdecydowanie odbiegał od obowiązujących wówczas wzorów. Swoją miłość do bliźnich czynnie realizował m.in. poprzez „Bank Pobożnych”, „Skrzynkę św. Mikołaja”, „Bractwo Betanii św. Łazarza”, których był założycielem.


Sesję naukową "Aktualność ks. Piotra Skargi dziś" podsumował Mazowiecki Kurator Oświaty. Pan Karol Semik zaczął od stwierdzenia, że "Sala Kolumnowa jest piękna i dostojna. Piękna młodością zgromadzonych tu osób" i przypomniał wszystkim zgromadzonym słowa ks. Skargi: "Kto służy ojczyźnie, służy sobie".  Zachęcał nas także do pracy nad cnotami.Tekst: Julia Kupiszewska, kl. III B.

Zdjęcia: Jan Jastrzębski, kl. II.