Spotkanie z uczestnikami Powstania Warszawskiego17 października 2012 r. odbyło się w Archutowskim spotkanie z uczestnikami Powstania Warszawskiego. W tym roku mieliśmy przyjemność gościć byłych Powstańców związanych z Żoliborzem, Bielanami i Kampinosem: Panią Małgorzatę Borucką-Grześkowiak (ps. "Śmieszka"), Pana Antoniego Jakubowskiego (ps. "Jakubek") oraz Pana Karima Wlazia - syna Pana Eugeniusza Wlazia, którego we wrześniu pożegnaliśmy w naszym bielańskim kościele. W spotkaniu uczestniczyli też jako nasi goście przedstawiciele kilku szkół biorących udział w Grze „Powstańcze Ślady” (STRUMIENIE” Gimnazjum Stowarzyszenia STERNIK, „ŻAGLE” Gimnazjum Stowarzyszenia STERNIK, Gimnazjum nr 30 im. gen. K. Pułaskiego, XL LO im. S. Żeromskiego).


Spotkanie rozpoczął Pan Dyrektor Tomasz Kowalczyk. W swoim przemówieniu przytoczył słowa bł. Jana Pawła II: Naród istnieje "z kultury" i "dla kultury" (...) Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy - i człowiek przez nią tworzy siebie. (...) Kultura jest nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać sobie wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować. Śmiało więc można powiedzieć, że spotkanie z uczestnikami Powstania Warszawskiego było dla nas szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu.


Jako pierwsza zabrała głos Pani Małgorzata Borucka-Grześkowiak. Jej historia była wzruszająca, bo ukazała prostotę dziecięcej duszy, a jednocześnie późniejszy młodzieńczy hart ducha i odwagę. Otóż jako małe dziecko, poruszona licznymi historiami o wojnie polsko-bolszewickiej oraz I wojnie światowej, narzekała, że żyje w nudnych czasach. Było w końcu bezpiecznie. Niedługo potem wybuchła wojna. Pani Borucka miała wtedy zaledwie 12 lat i według Jej relacji strasznie zadręczała się tym faktem, myśląc, że to ona wywołała konflikt swoimi myślami. Podczas powstania, już jako „Śmieszka”, walczyła z Niemcami jako łączniczka grupy AK Kampinos. Nosiła meldunki do por. Adolfa Pilcha ps. „Dolina”, który dowodził żołnierzami w Kampinosie. Jest jedną z bohaterek książki Józefa Krzyczkowskiego „Zwiadowcy z Szarych Szeregów”.


Pan Antoni Jakubowski „Jakubek”  walczył natomiast w obwodzie AK Żywiciel na warszawskim Żoliborzu. Brał udział w licznych mniejszych i większych starciach z wrogiem.Pani Małgorzata Borucka-Grześkowiak i Pan Antoni Jakubowski przybliżyli nam m.in. ciekawe fakty z życia por. „Doliny” (początkowo posługującego się ps. „Góra”) - cichociemnego, który parę dni przed wybuchem powstania przywędrował do Kampinosu z ok. 800 dobrze uzbrojonymi żołnierzami z Puszczy Nalibockiej z  Grodzieńszczyzny. Żołnierze por. „Góry”, „Doliny” wprawieni byli w wielu brawurowych walkach z żołnierzami sowieckimi. Dla powstańców pojawienie się ich było wielkim zaskoczeniem. Tak zrodził się pułk AK Palmiry-Młociny.


Na zakończenie spotkania została podsumowana V Gra Miejska "Powstańcze Ślady" i wyłonieni zwycięzcy. Nagrodę z rąk Powstańców otrzymali:


Podajemy ostateczne wyniki V Gry Miejskiej „Powstańcze Ślady” 2012:
I    miejsce - Oddział I     – Starówka  - 22 pkt (96 %) („STRUMIENIE” Gimnazjum Stowarzyszenia STERNIK),
II   miejsce -  Oddział XI  – Mokotów – Śródmieście Pd. – 21 pkt (91 %) (XL LO im. S. Żeromskiego),
II   miejsce -  Oddział X    – Śródmieście Pd.-Mokotów  - 21 pkt (91 %) (Katolickie LO im. bł. ks. R. Archutowskiego),
III miejsce -   Oddział II   – Starówka – 20,5 pkt (89 %) („ŻAGLE” Gimnazjum Stowarzyszenia STERNIK),
III miejsce -   Oddział VI  – Śródmieście-Czerniaków - 20,5 pkt (89 %) (Gimnazjum nr 2 im. I. Sendlerowej),
IV miejsce   - Oddział VII – Starówka-Wola – 19 pkt (83 %) (Katolickie LO im. bł. ks. R. Archutowskiego),
IV miejsce  -  Oddział IV   – Wola-Śródmieście – 19 pkt (83 %) (Publiczne Gimnazjum im. P. Skargi),
V   miejsce  -  Oddział III  – Starówka-Śródmieście – 18 pkt (78 %) (Gimnazjum nr 30 im. gen. K. Pułaskiego),
VI miejsce -   Oddział XII – Śródmieście Pn. i Pd. – 16,5 pkt (72 %) („STRUMIENIE” Gimnazjum Stowarzyszenia STERNIK),
VII miejsce -  Oddział IX  – Starówka-Śródmieście-Wola – 13 pkt (56 %) (Publiczne Gimnazjum im. P. Skargi),
VIII miejsce- Oddział V    – Śródmieście-Starówka- 12pkt (52 %) (Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. J. Popiełuszki),
IX  miejsce - Oddział VIII - Śródmieście –Wola-Mokotów–11 pkt (48 %) („ŻAGLE” Gimnazjum Stowarzyszenia STERNIK).Wszystkich zachęcamy do dalszego szukania powstańczych śladów i poznawania historii naszej Stolicy! Zapraszamy za rok!


Tekst: Ignacy Korytko, kl. II.

Zdjęcia: Jan Jastrzębski, kl. II.