Stypendium Prezesa Rady Ministrów po raz kolejny dla Antka4 grudnia 2012 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Stypendia otrzymało 257 uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich. Wśród nich znalazł się również Antoni Frej - uczeń kl. III B Archutowskiego. Antek po raz kolejny udowodnił, że dzięki ciężkiej pracy można osiągnąć sukces. Pierwszy raz stypendium odebrał w ubiegłym roku. W roku szkolnym 2011 / 2012 ponownie uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole oraz wzorowe zachowanie.
Antku! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!