Adwentowy Dzień Skupienia18 grudnia 2012 r. odbył się w naszej szkole Adwentowy Dzień Skupienia. Rekolekcje zaczęliśmy od obejrzenia filmu „Historia świętego Franciszka” w reżyserii M. Soaviego. Film przedstawia historię założyciela zakonu franciszkanów, który jako młodzieniec decyduje się porzucić dostatnie życie, aby poświęcić się ascezie i w imię ewangelicznej miłości bliźniego nieść pomoc najuboższym. Święty Franciszek daje nam przykład poświęcenia i bezgranicznego zaufania Bogu, które pomaga mu podążać niełatwą i wymagającą wyrzeczeń, ale pełną radości drogą ku Niemu.


Następnie udaliśmy się na wykład ojca Sylwestra Gąglewskiego z zakonu franciszkanów. Rekolekcjonista, nawiązując do historii świętego Franciszka, mówił, jak ważne jest zaufanie Stwórcy i podążanie prostą, wyznaczoną przez Niego drogą. Zwrócił uwagę, że często zbaczamy z tej ścieżki, nie zdając sobie sprawy z grożącego nam niebezpieczeństwa. Punktem wyjścia do tych rozważań stał się fragment filmu „Światłość w ciemności” w reżyserii M. Cargile’a. Ukazana tam kobieta, jadąc samochodem, zbacza z głównej drogi. Nagle jej samochód z powodu braku benzyny zatrzymuje się w nieznanej okolicy. Wokół panują nieprzeniknione ciemności. Kobieta nie wie, że stoi na torach kolejowych, na drodze nadjeżdżającego pociągu. Pewien czarnoskóry mężczyzna próbuje ją uratować, lecz ona – nie znając jego intencji – reaguje panicznym strachem. Ojciec rekolekcjonista porównał zachowanie kobiety do postawy człowieka, który zszedł z Bożej ścieżki, zaś determinację mężczyzny, który za wszelką cenę chce ją ocalić, do troski Boga o każdego z nas.


Uwieńczeniem Dnia Skupienia była wspólna Msza Święta, podczas której mogliśmy raz jeszcze rozważyć otrzymaną naukę i zwrócić się z ufnością do Boga.


Tekst: Kamil Kowalczyk, kl. I.

Zdjęcie: http://religia.tv/news,2899-swiety_franciszek_blizszy_ludziom.html