Zmarł Ks. Prymas Józef GlempOstatnie dni przyniosły smutną wiadomość o śmierci Prymasa Seniora Józefa Glempa. Jego odejście jest doniosłym wydarzeniem dla całego Narodu, a dla naszego środowiska szkolnego oznacza szczególnie bolesną stratę. W tym bowiem roku mija 15. rocznica powołania do życia Archidiecezjalnego Męskiego Liceum Ogólnokształcącego im bł. ks. Romana Archutowskiego, którego pomysłodawcą i założycielem był Ksiądz Prymas.


Idea szkoły o wyraźnie zarysowanym profilu wychowawczym opartym na wierze w Boga i wartościach patriotycznych, której fundamenty nakreślił w homilii inaugurującej pierwszy rok szkolny, była bliska Jego sercu i powracał do niej wielokrotnie, gdy co roku celebrował Msze Święte. Jego ojcowska opieka i pomoc, na które mogliśmy zawsze liczyć, wyrażały się m.in. w uczestniczeniu w ważnych szkolnych wydarzeniach. Co roku uczniowie pierwszych klas wraz z wychowawcami zapraszani byli na opłatek do Pałacu Prymasowskiego. Trzecioklasiści kończący szkołę otrzymywali z rąk Księdza Prymasa świadectwo maturalne, uprzednio pomodliwszy się w Kaplicy Baryczków w Katedrze, Prymasowskim kościele. Wielokrotnie doświadczaliśmy Jego wsparcia w trudnych momentach, krzepieni świadomością, że szkoła jest dla Księdza Prymasa ważna, że o nią dba i o niej pamięta jako o dziele, które sam rozpoczął i wciąż podtrzymuje, przeświadczony o potrzebie istnienia takich właśnie środowisk kształtowania i kształcenia młodych Polaków.


Przez lata nasza szkoła zmieniła się pod wieloma względami, ale zawsze staraliśmy się być wierni idei stworzenia środowiska, które na codzienne życie szkolne patrzy przez pryzmat realnej obecności Boga i czerpie z niej siły i inspirację do pracy. Wciąż staramy się tej wierze i temu przekonaniu dać świadectwo w życiu szkolnym. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar Jego życia i w modlitwie polecamy Księdza Prymasa miłosiernemu Ojcu.