"Żywe obrazy" Artura Grottgera w fotografiiW związku z przypadającą w tym roku 150. rocznicą Powstania Styczniowego w Zespole Szkół Katolickich na Bielanach został zorganizowany konkurs na stworzenie „żywego obrazu” wzorowanego na powstańczym malarstwie i rysunkach Artura Grottgera. To prace Grottgera przez całe lata były kojarzone z polskością i dążeniem do niepodległości. Fotograficzne reprodukcje cykli obrazów (Warszawa I i II, Polonia, Lituania, Wojna) zdobiły jeszcze do II wojny światowej większość domów i dworów Galicji, docierając także w inne rejony Polski. To na tych rysunkach młodzież uczyła się jednego z fragmentów naszej historii.


Idąc tym tropem spróbowaliśmy przybliżyć tradycję tworzenia historycznych „żywych obrazów” i w ten artystyczny sposób nawiązaliśmy do tematu Powstania Styczniowego. Młodzież mogła kompletować broń (szable, pistolety, kosy) i stroje (niektóre jak czapka konfederatka czy kurtka powstańcza zostały uszyte specjalnie do obrazów). Wzorując się na rysunkach artysty odtwarzaliśmy też suknie z okresu żałoby narodowej i biżuterię patriotyczną.

Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół Katolickich na Bielanach (Liceum Archutowskiego i Gimnazjum Popiełuszki) oraz ich nauczyciele. Każda z prac była naprzód opracowywana, a później fotografowana. Wykonano w sumie siedem obrazów (wśród nich takie jak: Wdowa, Pożegnanie, Bitwa, Na pobojowisku, Żałobne wieści, Widzenie). Klimat powstańczych walk budowało otoczenie szkoły. W pobliskim Lesie Bielańskim rozegrały się dwie bitwy (gimnazjalna i licealna) oraz scena z pobojowiska. Zabytkowy kościół pokamedulski był świadkiem scen z okresu żałoby narodowej, a szkolna klasa zamieniła się na jeden dzień we wnętrza dziewiętnastowiecznego dworku. Pomimo trudności udało nam się także na szkolnym korytarzu odtworzyć przejmującą scenę z widzeniem Matki Bożej rozgrywającą się na katordze w kopalni.

Będę malował powstanie. Ożyje w moich obrazach, będzie w nich trwało, wskazując przyszłym pokoleniom drogę do wyzwoleni
a. Te słowa Artura Grottgera napisane w 1863 roku mogą i dzisiaj być wyznacznikiem dla współczesnych. Może też dzięki naszym „żywym powstańczym obrazom” pamięć o tych, którzy oddawali życie za Ojczyznę, nie zaginie.


Zwieńczeniem i podsumowaniem konkursu jest wystawa fotograficznych prac uczniów, którą wraz z reprodukcjami Grottgera można od 19 kwietnia oglądać w holu szkoły.


25 kwietnia w wyniku indywidualnego głosowania uczniów i pracowników Zespołu Szkół Katolickich na Bielanach zostali wyłonieni zwycięzcy. Prace oceniało jury w składzie: p. Kopiec (Arte – Studio Reklamy Wizualnej), p. A. Frej, p. G. Skrzypczyk-Szczepańska, przedstawiciele klas III KLO i KG. Przy ocenie brano pod uwagę  zgodność utworzonej kompozycji z oryginałem, oddanie klimatu okresu powstania i żałoby narodowej oraz zaangażowanie uczniów. Specjalne pochwały należą się uczniom kl. II gimnazjum, którzy pierwsi przygotowali „żywy obraz” i skompletowali rekwizyty, dlatego też jury przyznało grupie dodatkowe 3 pkt. Wszystkim, którzy przystąpili do konkursu gratulujemy, dziękujemy i zaznaczamy, że decyzja przyznania pierwszego miejsca była bardzo trudna, gdyż każda z prac była ciekawa. Wkrótce zwycięzcom trzech pierwszych miejsc zostaną wręczone nagrody.

Wyniki konkursu:
I miejsce –  „Bitwa”, z cyklu Polonia (KLO Archutowskiego- kl. II a) – 31 pkt
II miejsce – „ Żałobne wieści”, z cyklu Polonia (KLO Archutowskiego- kl. III b, KG Popiełuszki- kl. I, nauczyciele) – 27 pkt
III miejsce – „Bitwa”, z cyklu Polonia (KG Popiełuszki- kl. II) – 21 pkt


Tekst: Anna Radomska (pomysłodawca konkursu)


"Żywe obrazy" Artura Grottgera w fotografii


Artur Grottger, Bitwa, z cyklu Polonia, 1863

alt


Bitwa w wykonaniu uczniów kl. II liceum

alt


Bitwa w wykonaniu uczniów kl. I gimnazjum

alt


Artur Grottger, Żałobne wieści, z cyklu Polonia, 1863

alt


Żałobne wieści w wykonaniu uczniów (kl. I gimnazjum i kl. III B liceum) i nauczycieli

alt


Artur Grottger, Na pobojowisku, z cyklu Polonia, 1863

alt


Na pobojowisku w wykonaniu uczniów kl. II liceum

alt


Artur Grottger, Wdowa, z cyklu Warszawa I, 1861

alt


Wdowa w wykonaniu uczniów kl. I gimnazjum i III B liceum

alt


Artur Grottger, Pożegnanie powstańca, 1865-1866

alt


Pożegnanie powstańca w wykonaniu uczniów kl. III liceum

alt


Artur Grottger, Widzenie, z cyklu Lituania, 1864-1866

alt


Widzenie w wykonaniu uczennicy z kl. II liceum


alt