Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014



2 września br. puste korytarze szkolne na powrót wypełnił żywiołowy gwar. Nauczyciele i uczniowie zebrali się po czasie wakacyjnej beztroski, aby zapoczątkować kolejny rok nauki.


Uroczystość rozpoczęliśmy w hallu szkoły przed obrazami patronów. Pan Dyrektor Tomasz Kowalczyk skierował do zebranych kilka ciepłych słów. W swoim przemówieniu zachęcał uczniów do intelektualnego doskonalenia.

Uczeń z uporem poszerzający swoją wiedzę został porównany do świętego Piotra chodzącego po wodzie. Następnie uroczyście ogłoszono zmianę na zaszczytnym stanowisku zastępcy dyrektora, które objął p. Artur Fijałkowski. Gremium uczniowskie z radością i życzliwością powitało także swoich nowych pedagogów. Po gromkich oklaskach klasa II liceum zaprezentowała przygotowany przez siebie występ artystyczny upamiętniający pokolenie Kolumbów. Przy akompaniamencie skrzypiec zostały wyrecytowane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, traktujące o marzeniach naszych rówieśników z czasów wojny. Na zakończenie tego etapu uroczystości zastępca dyrektora omówił sprawy organizacyjne.


W następnej kolejności udaliśmy się do kościoła na uroczystą Mszę świętą. Tam zawierzyliśmy naszą edukację opiece Ducha Świętego. Celebrujący Eucharystię ksiądz Paweł Daszczyński w homilii apelował o otworzenie się na wolę Bożą względem każdego z nas. Przypomniał, że nasze plany mogą niejednokrotnie się z nią mijać, a jedynym rozwiązaniem jest bezgraniczne zaufanie Chrystusowi. Po zakończonej Liturgii wszyscy udali się do swoich klas na godziny wychowawcze, gdzie szczegółowo zostały omówione kwestie organizacyjne.


Następnie uczniowie liceum udali się do sali multimedialnej na wykład prof. Zbigniewa Pawłowskiego na temat wojny obronnej Polski w 1939 roku. Wnikliwe analizy uzbrojenia obu stron konfliktu przeplatane były krótkimi filmami edukacyjnymi przygotowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej. Traktowały one o bohaterskich wyczynach Wojska Polskiego na Kresach oraz działaniach Armii Poznań. W dalszej kolejności omówione zostały hipotezy historyczne dotyczące wojennych losów Rzeczpospolitej. Po solidnej dawce faktów, rozpoczęła się bardziej refleksyjna, lecz nie mniej ciekawa część spotkania. Pan Pawłowski zachęcił wszystkich zebranych do podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat kampanii wrześniowej. Zachęta do ogólnej dyskusji przyniosła zamierzony efekt. Przeszłość rozpaliła umysły i wypełniła salę głośnym szmerem rozmów.  


Po zakończonej prezentacji wszyscy udali się do domów, aby przygotować się na pełen nauki tydzień.

Tekst: Jan Krajewski, kl. II