VI Gra Miejska "Powstańcze ślady"1 października 2013 r. odbyła się w Warszawie VI Gra Miejska „Powstańcze Ślady” zorganizowana przez  Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana  Archutowskiego na Bielanach przy współpracy Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Gra ma na celu upamiętnienie i przybliżenie historii związanej z Powstaniem Warszawskim.

Szukanie powstańczych śladów to nie tylko tropienie faktycznych znaków walk, czyli pamiątek związanych z okresem wojny, ale też szukanie historii konkretnych ludzi, dla których Braterstwo i Służba były niejednokrotnie wyznacznikiem ich całego życia. Tego też chcemy uczyć naszą młodzież: szukania własnej tożsamości oraz budowania poczucia przynależności do polskiego narodu. Gra powstańcza ma też kształcić u młodych ludzi samodzielność, spostrzegawczość, zaradność oraz uczyć współpracy  w zespole.


W tym roku w „Powstańczych Śladach” wzięło udział 130 osób, w tym młodzież z dziewięciu szkół (z Otwocka: Gimnazjum nr 1  im. Batalionu „Zośka”, Gimnazjum nr 2 im.  I. Sendlerowej, Gimnazjum  nr 4 im. J. Piłsudskiego; z Józefowa: „Strumienie” Gimnazjum Stowarzyszenia Sternik; z Warszawy: Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi, Gimnazjum nr 30 im. gen. K. Pułaskiego, Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. J. Popiełuszki,  IX LO im. K. Hoffmanowej, Katolickie LO im. bł. ks. R. Archutowskiego). Młodzież rozwiązywała zadania w 11 oddziałach przemierzając różne dzielnice stolicy. Legitymując się reprintami legitymacji AK i okazując spotkanym na trasie łącznikom przepustki, uczniowie pokonywali kolejne przeszkody znajdujące się na drodze. Odszukiwali ukryte materiały, opisywali zabytki, które na trwałe wpisały się w historię miasta, szli szlakami powstańczych Batalionów (tych znanych jak Batalion „Zośka”, ale i też takich oddziałów, o których obecnie młode pokolenie raczej nic nie wie - jak oddział kobiecy DySK działający w ramach Kedywu), dokumentowali swoje trasy wykonując fotografie. Młodzież zapalała też znicze w miejscach pamięci utrwalając  i przypominając mieszkańcom Warszawy o samej idei Powstania Warszawskiego i o tym, że Powstanie było nie tylko bitwą o Warszawę, ale też bitwą  
o Polskę.W tym roku, obok młodzieży licealnej oraz dzieci ze szkoły podstawowej Władysława Orkana, w Grze uczestniczyli też  rekonstruktorzy z Grupy Historycznej „Niepodległość” oraz ze Stowarzyszenia Historycznego „DySK”. Kilkugodzinną Grę, rozpoczętą modlitwą za poległych na Cmentarzu Powązkowskim, zakończyliśmy na Kopcu Powstania Warszawskiego na Czerniakowie. 22 października  2013 r. w gmachu LO Archutowskiego zostaną wyłonieni zwycięzcy. Podsumowanie Gry oraz spotkanie  z profesorem Witoldem Kieżunem uczestnikiem Powstania zamknie szkolne obchody 69. rocznicy Powstania Warszawskiego.


Tekst: Anna Radomska