Podsumowanie VI Gry Miejskiej "Powstańcze ślady"22 października 2013 r. gościliśmy w naszej szkole prof. Witolda Kieżuna, Powstańca Warszawskiego, jednego z najwybitniejszych polskich teoretyków zarządzania, przedstawiciela Polskiej Szkoły Prakseologicznej, ucznia Tadeusza Kotarbińskiego i Jana Zieleniewskiego, profesora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, a także doktora honoris causa tej uczelni.


Profesor Witold Kieżun ps. „Wypad” jako żołnierz Armii Krajowej w czasie Powstania Warszawskiego walczył w Oddziale Specjalnym Harnaś batalionu Gustaw. W sierpniu 1944 został odznaczony Krzyżem Walecznym, a 23 września 1944 roku – orderem Virtuti Militari (odznaczenie otrzymał z rąk dowódcy AK gen. T. Bora-Komorowskiego). Po kapitulacji uciekł z niewoli niemieckiej pod Ożarowem. W marcu 1945 roku został aresztowany w Krakowie przez NKWD i po ciężkim śledztwie (z pozorowanym rozstrzelaniem) w więzieniu na Montelupich, wywieziony do Gułagu Krasnowodsk na Pustyni Kara Kum nad granicą Iranu (Turkmenia). Tam ciężko zachorował na tropikalną beri-beri, która doprowadziła do częściowego paraliżu nóg. W tym stanie przewieziono go do szpitala w Kaganie (Uzbekistan), a następnie przetransportowano do Brześcia nad Bugiem. Polskie władze bezpieczeństwa zdecydowały o osadzeniu prof. Kieżuna w Obozie Pracy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Złotowie, skąd został zwolniony w lipcu 1946.

Pan Profesor podzielił się z uczniami swoimi wspomnieniami z czasów Powstania Warszawskiego, przemyśleniami na temat historii najnowszej oraz wręczył nagrody uczestnikom gry miejskiej „Powstańcze ślady”.     W Grze uczestniczyło w sumie 130 osób: łącznicy, rekonstruktorzy, młodzież z dziewięciu szkół, wśród nich uczniowie szkół podwarszawskich (z Otwocka: Gimnazjum nr 1 im. Batalionu „Zośka”, Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej, Gimnazjum nr 4 im. Józefa Piłsudskiego; z Józefowa Gimnazjum „Strumienie” Stowarzyszenia STERNIK) i warszawskich (Gimnazjum nr 30 im. gen. Kazimierza Pułaskiego, Publiczne Gimnazjum im. Piotra Skargi, Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, IX LO im. Klementyny Hoffmanowej, Katolickie LO im. bł. ks. R. Archutowskiego).

Celem Gry „Powstańcze ślady” było przybliżenie powstańczych walk oraz próba odnalezienia i udokumentowania pozostałości po nich. Na Grę stawiło się 11 drużyn. Każda grupa miała do przemierzenia inny rejon stolicy: Starówkę, Śródmieście, Wolę, Czerniaków, Mokotów. Uczestnicy otrzymali specjalnie na ten dzień wydany Biuletyn Informacyjny (który jest wzorowany na Biuletynie wydawanym w czasie okupacji), plany miasta oraz  reprinty legitymacji AK podbite okolicznościową pieczęcią. Po Warszawie wszyscy mogli poruszać się za okazaniem specjalnych przepustek, które najpierw trzeba było na swojej trasie odnaleźć. W trakcie biegu rozwiązywano kolejne zadania (czasem je rozszyfrowując), odnajdywano ukryte listy, nawiązywano kontakt z łączniczką lub łącznikiem, przeprowadzano sondaże uliczne. Uczniowie zapalali też w miejscach pamięci znicze. Ostatnim punktem biegu był Kopiec Powstania Warszawskiego na Czerniakowie. Tam też nastąpiło podsumowanie i zakończenie Gry, którego dokonał Michał Konarski – prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Wszystkie szkoły otrzymały okolicznościowe dyplomy.

Podajemy ostateczne wyniki VI Gry Miejskiej „Powstańcze Ślady” 2013:
I miejsce  –  Oddział I – Starówka  - 94 % - (Gimnazjum nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku)
II miejsce – Oddział XI – Mokotów – Śródmieście Pd. – 93 % - (IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie)
III miejsce – Oddział VI – Śródmieście Pd-Czerniaków - 92 % - (Gimnazjum nr. 30 im. gen. K. Pułaskiego w Warszawie)
IV miejsce – Oddział VII – Starówka-Wola – 90% - gr. 1 („STRUMIENIE” Gimnazjum Stowarzyszenia STERNIK w Józefowie)
IV miejsce – Oddział IV – Wola-Śródmieście – 90 %  (Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. J. Popiełuszki w Warszawie)
V miejsce – Oddział VIII ¬– Śródmieście –Wola-Mokotów – 88 % (Gimnazjum nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku)
VI miejsce – Oddział III – Starówka-Śródmieście – 85 % (Publiczne Gimnazjum im. P. Skargi w Warszawie)
VII miejsce – Oddział V – Śródmieście-Starówka – 83 % (Gimnazjum nr 1 im. Batalionu „Zośka” w Otwocku)
VIII miejsce – Oddział II – Starówka – 77 % (Katolickie LO im. bł. ks. R. Archutowskiego)
IX miejsce –  Oddział IX – Starówka-Śródmieście-Wola – 65 % - gr. 2 („STRUMIENIE” Gimnazjum Stowarzyszenia STERNIK w Józefowie)
X miejsce – Oddział X – Śródmieście Pd.-Mokotów  - 52 % (Katolickie LO im. bł. ks. R. Archutowskiego)

Przy wyłanianiu zwycięzców były brane m.in.: poprawnie rozwiązane zadań, czas i kolejność dotarcia na Kopiec, fotograficzne udokumentowanie trasy, odnalezienie i wypełnienie przepustek.

Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy Gościom za przybycie! Wszystkich zachęcamy do dalszego szukania powstańczych śladów i poznawania historii naszej Stolicy! Zapraszamy za rok na Grę, którą uczcimy 70. Rocznicę Powstania Warszawskiego!Tekst: Anna Radomska

Zdjęcia: Maciej Całka, Krzysztof Rękas, kl. III