Wykład: Walory Wisły warszawskiej4 grudnia 2013 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z p. Cezarym Konopackim ( Związek Polskich Fotografów Przyrody), który zaprezentował nam projekt pod tytułem „Walory Wisły warszawskiej – edukacja przyrodnicza poprzez sztukę”. Licealiści zapoznali się z podstawami z zakresu fotografii przyrody i zasadami etyki fotografii (m.in. „Dobro uwiecznionego obiektu i jego środowiska są znacznie ważniejsze od wykonania zdjęcia”).


Projekt ZPFP jest częścią większego projektu LIFE+, który ma na celu ochronę siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej poprzez chęć zbudowania przenośnych wysp dla ptactwa i edukację pod kątem ochrony przyrody. Jednym z tematów poruszonych podczas prezentacji było zimowe dokarmianie ptaków oraz postępowanie w przypadku odnalezienia chorych osobników. Młodzież bardzo chętnie oglądała zdjęcia Wisły warszawskiej, szczególnie te z miejsc dziewiczych, czyli niedotkniętych ręką człowieka. Na zakończenie p. Konopacki pokazał nam diaporamę różnorodnych zdjęć środowiska Wisły.Tekst:  Maria Nachtygal, kl. II

Zdjęcia: http://wislawarszawska.pl/