Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Janka2 grudnia 2013 r. w Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Naszą szkołę reprezentował dobrze znany wszystkim licealistom Janek Krajewski, uczeń klasy drugiej, który w roku szkolnym 2012/13 zdobył najwyższą średnią w Liceum – dobrze powyżej 5 Laughing


Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.  Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznawane jest laureatom i finalistom konkursów lub olimpiad ogólnopolskich, zwycięzcom olimpiad międzynarodowych, uczniom realizującym indywidualny tok nauki i osiągającym wysokie wyniki także na gruncie sportowym - uczniom biorącym udział w turniejach i zawodach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.Nawiązując do słów Jana Pawła II  Karol Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty - powiedział: „Lata młodości są jak góry, w których początek bierze rzeka, rzeka życia. Co jest taką naszą górą, z której wypływa rzeka? Jest nią rodzina. Ta rzeka zaczyna się od rodziców. Kolejną jest szkoła z nauczycielami i wychowawcami. Pamiętajcie o tych, którym zawdzięczacie swój sukces i mówcie – dziękuję… Wierzę, że Wasz dzisiejszy sukces stanowi tylko początek do osiągania nowych, ambitnych celów. Dziękuję też nauczycielom, którzy rozwijają zainteresowania i pasje młodzieży”.W tym roku podczas podobnych uroczystości  stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało ogółem 499 uczniów, a stypendia Ministra Edukacji Narodowej 39 uczniów.