Startują warsztaty dla zdolnych


Miło nam zaanonsować Państwu rozpoczęcie cyklu warsztatów motywacyjnych i metodologicznych w ramach programu dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej

Mistrzowskie ścieżki

Warsztaty będą odbywać się cyklicznie
w soboty w Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi, ul.Bema 73/75

Pierwsze spotkanie odbędzie się już w tę sobotę, 18.01.2014 r.

Zapraszamy na godzinę 9:15. Zajęcia trwają 1,5 godziny


Zajęcia metodologiczne prowadzi p. dr Miłosz Pawłowski, absolwent filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor Central European University w Budapeszcie, nauczyciel warszawskich firm edukacyjnych przy współudziale p. dr. Michała Zembrzuskiego absolwenta filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i doktora tejże uczelni, doświadczonego nauczyciela licealnego.


Zajęcia motywacyjne prowadzi p. Franciszek Jaworski, absolwent ekonomii Szkoły Głównej Handlowej, certyfikowany trener warsztatu „7 nawyków” z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla młodzieży w organizacjach non profit, rekolekcjach i harcerstwie.

Poniżej znajduje się krótka informacja o warsztacie i harmonogram zajęć styczeń – majKoszt zajęć wynosi 100 zł miesięcznie (za cztery zajęcia). Uczestników warsztatów zapraszamy także na comiesięczne wykłady wygłaszane przez wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i religii.

Wpłat prosimy ”:

Fundacja „Edukacja dla Pokoleń”
wpisana do KRS pod numerem 0000468112
ul. Bema 73/75
01-244 Warszawa
NIP: 527-269-85-43
Nr rachunku bankowego Fundacji:
78 1020 1185 0000 4402 0208 1651

Warsztat motywacyjny i metodologiczny

Autorzy: dr Michał Zembrzuski, dr Miłosz Pawłowski, Franciszek Jaworski

Warsztat motywacji

Celem warsztatów jest przedstawienie ponadczasowych i prostych zasad, które pomogą uczestnikom pełniej wykorzystać swój indywidualny potencjał. Klarowne instrukcje pomogą systematycznie i w zorganizowany sposób zarządzać czasem, rozwijać osobiste talenty oraz ułatwią tworzenie zdrowych i silnych relacji.

Warsztaty podzielone są na siedem spotkań. Pierwsze cztery poświęcone są rozwojowi osobistemu uczestników, odpowiedzialności za siebie, odkrywaniu swojej „misji życiowej” oraz wyznaczaniu celów. Kolejne trzy dotyczą relacji z innymi, komunikacji interpersonalnej oraz współpracy w grupie.

Po uczciwym przepracowaniu warsztatów, uczestnik będzie umiał sam wyznaczać sobie cele prowadzące do spełnienia w życiu osobistym i zawodowym lub szkolnym. Będzie gotów do codziennej motywacji i pracy, by osiągnąć długoterminowe plany. Jednocześnie będzie świadomie dbał o całościowy rozwój – swojej duszy, sfery emocjonalnej i sprawności fizycznej. Największą korzyścią dla każdego, kto podejmie się pracy nad sobą w czasie warsztatów, jest satysfakcja z bycia odpowiedzialnym za swój czas oraz z przejęcia kontroli nad własnym życiem.


Warsztat metodologiczny

Celem dydaktycznym warsztatu jest wyrobienie w uczniach umiejętności rozwiązywania zadań, które stają przed nimi. Jeśli uczenie się w szkole ma zapewnić uczniom zdobycie sprawności myślenia, to nie może to polegać na niczym innym jak na wykształceniu: rozumienia poleceń, rozumienia tekstu, zdolności definiowania, zdolności przeprowadzania rozumowań i argumentacji, umiejętności wyboru ważnych informacji spośród tych, które do nich docierają. Celem wychowawczym warsztatu jest osiągnięcie kompetencji polegających na przechodzeniu od erudycji nabywanej przez ucznia w normalnym toku swoich zajęć, przez osiąganą wiedzę, która jest sprawnością wyłuskiwania tego, co istotne, do mądrości, generalnego celu człowieka osiąganego przez naukę. Celem warsztatu jest to, w czym średniowieczni autorzy (w tym patron szkół katolickich – Tomasz z Akwinu) doszukiwali się istoty nauki: „by nauka pozostawała w uczącym się”.

Harmonogram spotkań

Data

Prowadzący, zajęcia

18 stycznia

Franciszek Jaworski i zespół

Wprowadzenie do warsztatów

Osobiste konto bankowe – czyli jak monitorować swój rozwój

25 stycznia

Franciszek Jaworski

Bądź kowalem własnego losu – weź odpowiedzialność za siebie

1 lutego

Franciszek Jaworski

Pracuj z wizją celu

8 lutego

Miłosz Pawłowski

Polecenia na egzaminach: czasowniki operacyjne, słowa kluczowe, terminy

13 lutego

Franciszek Jaworski

Najpierw najważniejsze – jakie mam priorytety?

8 marca

Franciszek Jaworski

Bankowe konto relacji – jak wygrać razem z innymi

15 marca

Franciszek Jaworski

Staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym

22 marca

Franciszek Jaworski

Ostrz piłę – zadbaj o swój zrównoważony rozwój

Podsumowanie warsztatu motywacyjnego

29 marca

Miłosz Pawłowski

Polecenia egzaminacyjne – ćwiczenia na przykładach z egzaminów i matur

5 kwietnia

Miłosz Pawłowski

Definiowanie – definicje a istota rzeczy, rodzaje definicji

12 kwietnia

Miłosz Pawłowski/Michał Zembrzuski

Wnioskowanie i rozumowanie – jak udowodnić swoje zdanie

26 kwietnia

Miłosz Pawłowski

Wprowadzenie do retoryki (argumentacja, przekonywanie) i techniki prezentacji

W maju i czerwcu odbędą się dalsze zajęcia warsztatowe kontynuowane przez obu prowadzących i zaproszonych gości – m.in. podstawy logiki, selekcja informacji, elementy predyspozycji zawodowych, organizacja pracy, szybkie uczenie i inne. Przygotowanie w toku.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Zbigniew Pawłowski - koordynator programu „Mistrzowskie ścieżki”
Tel. 502 277 344
Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zapraszamy też do zapoznania się z całością naszej oferty: