"Jack Strong"W dniach 11 i 13 lutego 2014 r. klasy I i II LO uczestniczyły w projekcji filmu Jack Strong wyreżyserowanego przez Władysława Pasikowskiego. Reżyser w swym filmie podjął temat w wielu aspektach trudny dla polskiego społeczeństwa. Nakreślenie relacji jednostka–władza, ukazanie niezwykle indywidualnej postawy człowieka, który kroczy pod prąd wbrew przyjętym regułom gry PRL-owskiej państwowości to tylko niektóre aspekty Jacka Stronga. Sama historia płk. Ryszarda Kuklińskiego, bez względu jakie budzi emocje, jest udaną próbą przybliżenia tamtej przestrzeni i tamtego czasu współczesnemu odbiorcy, czy raczej konsumentowi kultury i historii.


Jack Strong jest filmem, który po prostu dobrze się ogląda. Mocny początek będący ukazaniem egzekucji natychmiastowo zmusza widza do reakcji, do emocji. W miarę rozwijania się akcji dramatyzm jednak przenosi się z przestrzeni fizycznej do przestrzeni mentalnej samego bohatera – największy dramat rozgrywa się w nim, a atmosferę ciągłego napięcia wzmacnia wszechobecny papierosowy dym i przelewający się alkohol.Oczywiście nie byłoby Jacka Stronga bez dobrej gry aktorskiej. Szczególnie Marcin Dorociński (płk. Kuliński) wniósł dużo do kreacji postaci – zamknięty, małomówny, zachowujący niezmienny, kamienny wyraz twarzy. Niestety dość skromnie wypada jego żona (Maja Ostaszewka) – postać bez wyrazu, płaska, nijaka, choć może taka miała być konwencja. Trzeba również oddać ukłon w stronę aktorów obcojęzycznych Olega Maslennikova (Wiktor Kulikow) i Dimitrija Bilova (Szasza Iwanow), którzy starali się wykreować postaci radzieckich wojskowych.W filmie Pasikowskiego zwraca uwagę również język, jakim posługują się bohaterowie. Dialogi są toporne, kanciaste, czasami nawet sztuczne, co w pewnym momencie może razić subtelniejszego widza. Jednak wszystko ma swoją funkcję i w tym wypadku można by dopatrywać się zależności między dialogami a relacjami bohaterów, to jednak jest już interpretacja a tę pozostawmy każdemu indywidualnie.Tekst: Łukasz Chojnowski

Zdjęcia: http://jackstrongfilm.com/