Rekolekcje wielkopostneDługi okres poprzedzający Wielkanoc to najczęściej czas pokuty i zadumy. Jednakże oprócz bogatej symboliki i obyczajowości, powinna zaistnieć także osobista motywacja do intensywnego życia duchowego i zerwania z grzechem. Uczniowie naszego Liceum możliwość pogłębienia relacji z Bogiem otrzymali w dniach 18 – 19 marca br., kiedy to w szkole odbyły się rekolekcje. Tegoroczne refleksje zostały poprowadzone przez o. Rafała i o. Jakuba z Towarzystwa Jezusowego. Obaj młodzi alumni prowadzą inicjatywę ewangelizacyjną o nazwie „Szkoła Kontaktu z Bogiem”. Pod nazwą tą kryje się cykl wykładów i zajęć rekolekcyjnych opartych na duchowości świętego Ignacego z Loyoli. Intensywna szkoła wiary tym razem zagościła w progach naszego Liceum.


Pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych rozpoczął się wspólną modlitwą przed popiersiem naszego patrona. Następnie zakonnicy zaprezentowali krótki wstęp w tematykę dwudniowych rozważań. Szczególny nacisk został położony na formację myślących, wątpiących i poszukujących. Z prezentacji przeplatanej licznymi wątkami humorystycznymi mogliśmy dowiedzieć się, że istotą człowieczeństwa jest zadawanie pytań o sens i przyczynę wszystkiego, również Boga.Później uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, z których każda udała się z jednym z kleryków. Podczas zajęć w mniejszym gronie łatwiej było uzyskać indywidualny kontakt z treścią głoszonych nauk poprzez liczne zabawy towarzyskie. Poznawaliśmy siebie nawzajem i próbowaliśmy zapamiętać cechy charakterystyczne dla danego człowieka. Kreatywne polecenia bawiły i sprawiały, że atmosfera stawała się coraz bardziej przyjazna. Na sam koniec nasi rekolekcjoniści podkreślili, że celem tej części zajęć  było uświadomienie sobie wyjątkowości każdego wiernego w oczach Stwórcy i godności ludzkiej.  Po pewnym czasie wszyscy zebrali się na prelekcję dotyczącą istoty Boga. Duchowni starali się odpowiedzieć na pytania najczęściej zadawane przez nastolatków. Poruszone zostały takie kwestie jak tajemnica zła, relacja miłości, czy wyobrażenie Boga. Alumni podkreślili rolę rodziny w naszym życiu, która jest odzwierciedleniem ojcowskiej relacji Chrystusa z człowiekiem. Następnie, po krótkiej przerwie, rozpoczęła się adoracja Przenajświętszego Sakramentu. Wspólne czuwanie w kaplicy uświetniły śpiewy szkolnej scholi przeplatane elementami medytacji ignacjańskiej.


Drugi dzień rozważań rozpoczął się od pracy w mniejszych grupach. Celem zadań było odkrycie zasad życia społecznego i wrażliwości. Prowadzący zorganizowali nawet mały konkurs, w którym rywalizowały ze sobą poszczególne grupy. Po pełnej emocji pracy nadszedł czas na kolejną część wykładów. Tym razem tematem było ludzkie zaufanie i sens życia. Za pomocą wielu obrazowych scen z własnego życia, doświadczeń, a nawet anegdot klerycy próbowali uzmysłowić nam istotę wiary, która polega na całkowitym zawierzeniu. Na samym końcu nadszedł czas na trudne pytania uczniów i w miarę przystępne odpowiedzi duchownych. Potem nastąpiła bardzo radosna część dnia, a mianowicie zabawa. Osobliwe i dziwaczne zadania manualne oraz humorystyczny teatrzyk pozwoliły na czerpanie przyjemności ze świadomości istnienia. Wspólnymi grami wielbiliśmy bowiem Boga za wspaniały akt stworzenia. Ostatnim punktem rekolekcji była wspólna Msza święta pod przewodnictwem naszego katechety księdza Pawła Daszczyńskiego. W kazaniu nawiązał on do obchodzonej akurat uroczystości świętego Józefa. Przypominając postać niezłomnego i potężnego Oblubieńca Maryi, napomniał wiernych, że istotą budowania wszelkich ziemskich relacji jest zaufanie Chrystusowi. Na zakończenie Eucharystii rekolekcjoniści rozdali wszystkim pamiątkowe kalendarzyki i otrzymali gorące podziękowanie ze strony przedstawicieli uczniów.Tekst: Jan Krajewski, kl. II