Pożegnanie maturzystówZanim tegoroczni maturzyści zasiedli do jednego z najważniejszych egzaminów w swoim życiu uczestniczyli w oficjalnym zakończeniu roku szkolnego. Dla uczniów klas III to wydarzenie miało przede wszystkim charakter sentymentalny. Oni ostatnią szkolną lekcję mieli już za sobą i symbolicznie wchodząc w dorosłość zamknęli pewien istotny etap w swoim życiu. 25 kwietnia br. wszyscy zebrali się, aby podziękować Bogu i nauczycielom, pożegnać się z przyjaciółmi i licealnym korytarzem.


Uroczystość rozpoczęła Msza Święta sprawowana przez księdza Pawła Daszczyńskiego w kaplicy Domu Rekolekcyjnego. Maturzyści mieli okazję do osobistej refleksji oraz żarliwej modlitwy o łaski Ducha Świętego podczas nadchodzących dni. Podczas liturgii, której oprawę muzyczną zapewniła klasa II, celebrans z nieskrywanym wzruszeniem tłumaczył, że ludzkie życie to pasmo egzaminów, które wymagający Stwórca zsyła człowiekowi. Jednocześnie podkreślił, że nikt nie otrzyma zadania ponad własne możliwości. Po zakończonej Eucharystii i chwili skupienia wszyscy zebrali się na szkolnym korytarzu, aby uczestniczyć w rozdaniu świadectw i wyróżnień. Jako pierwszy swoje słowo skierował do uczniów Pan Dyrektor Tomasz Kowalczyk, który na podstawie refleksji świętego Jana Pawła II sformułował uniwersalne przesłanie dla współczesnej młodzieży. Prosił, ażeby w dorosłym życiu absolwenci Archutowskiego zawsze mieli na uwadze wartości wypływające z wiary chrześcijańskiej.Następnie głos zabrał wychowawca klasy maturalnej Pan Wicedyrektor Artur Fijałkowski. W pełnym emocji przemówieniu z sentymentem nawiązał on do wspólnie przeżytych ze swoimi wychowankami chwil. Z nich z kolei wykreował fantastyczną wizję relacji, która oparta na wzajemnym zaufaniu i silnej przyjaźni, tworzyła z klasy i jej nauczyciela związek twórczy, dojrzały, gotowy przetrwać wiele lat. Wypowiedź zakończyły gromkie brawa zebranych i nieskrywane łzy ukochanych uczniów.W następnej kolejności wręczone zostały świadectwa, dyplomy i wyróżnienia. Każdy żegnany maturzysta otrzymał upominek oraz ciepłe słowo, które podkreślało jak różnorodną wspólnotą bywa szkolna klasa. Później nastąpił czas indywidualnych pożegnań, po którym obecni udali się na projekcję zdjęć z trzech lat licealnej edukacji. Połączona była ona z poczęstunkiem przygotowanym przez żegnających koleżanki i kolegów uczniów klasy II. Radosne, ciepłe rozmowy jeszcze długo rozbrzmiewały na szkolnym korytarzu…Tak oto maturzyści zakończyli edukację. Pożegnali się z tymi wszystkimi elementami rzeczywistości, które towarzyszyły im od dzieciństwa. Ze szkołą, która pozostanie w ich pamięci nie tylko jako suma sprawdzianów czy prac domowych, ale i suma przeżytych wspólnie z innymi radosnych momentów. Z nauczycielami, których rola odeszła już do przeszłości, ale rzutować będzie na całą przyszłość. Z tymi znajomymi, którzy wypełniali gwarem przestrzenie znajomego budynku. Zyskali za to przyjaźnie, wiedzę i bezcenne wspomnienia, z którymi wkroczą w dorosłość pełną dążeń i Boskich egzaminów. Życzymy tegorocznym maturzystom wielu sukcesów, spełnienia ambitnych marzeń i prosimy o pamięć.  Tekst: Jan Krajewski, kl. II

Zdjęcia: p. Dariusz Nachtygal, Marcin Tratkiewicz, kl. I