XIV Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich17 września - w ramach IV Katolickiego Tygodnia Wychowania - odbyło się w Częstochowie XIV Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Jak co roku zgromadziło się na nim blisko 2000 uczniów. Jednodniowe spotkanie pod hasłem „Człowiek staje się bardziej sobą przez coraz pełniejsze poznanie Prawdy” inspirowane było nauczaniem św. Jana Pawła II. Organizatorzy, w wymiarze merytorycznym, położyli silny nacisk na kwestie wartości i godności ludzkiego życia. Temat ten jest obecnie żywo dyskutowany na forum publicznym, a młodzi wierni zebrani na Jasnej Górze mieli okazję wsłuchać się w głos nauki Kościoła.


Delegacja naszej szkoły, pod opieką Pana Dyrektora Artura Fijałkowskiego i Pani Anny Maciołek,  wyruszyła wczesnym rankiem w drogę, której celem był jasnogórski klasztor. O godzinie 9.00 rozpoczynał się bowiem cykl spotkań poświęconych moralności. W wypełnionej po brzegi Auli o. Augustyna Kordeckiego zebrali się wszyscy zaproszeni. Po krótkim konferansjerskim powitaniu i serdecznych podziękowaniach za przybycie głos zabrał pan Piotr Klimas - lekarz, specjalista ginekolog-położnik. W inauguracyjnym wykładzie przedstawił on mechanizmy i procesy rządzące seksualnością człowieka. Za pomocą licznych danych statystycznych i wykresów uzasadniał słuszność  życia w czystych relacjach jako bezpośrednio sprzężonych z naturą ludzką. Nastawiona jest ona bowiem na prokreację i wzajemne oddanie partnerów, którzy w przestrzeganiu cyklów biologicznych odnajdują szczęście długotrwałego związku. Naukowiec podważył tym samym teorie zachęcające młodzież do korzystania z antykoncepcji czy aborcji. Przybliżył liczne skutki uboczne tych metod, jako działających destrukcyjnie na organizm oraz więzi interpersonalne. Trzygodzinny wykład, urozmaicony pokazami multimedialnymi, charakteryzował się przystępnością formy i treści, a prowadzący z niezwykłą łatwością posługiwał się językiem współczesnej młodzieży. Równolegle do prelekcji działał panel dyskusyjny, którego uczestnicy mogli zadać panu Klimasowi  problematyczne pytania. Na zakończenie zebrani powitali oklaskami przybyłego na Forum Księdza Biskupa Wacława Depo.  Po krótkiej przerwie w Auli rozpoczęła się adoracja Przenajświętszego Sakramentu przeplatana elementami wokalnymi. W następnej kolejności wszyscy uczestnicy przenieśli się do kaplicy Cudownego Obrazu, aby wziąć udział we wspólnej modlitwie. Po uroczystym odsłonięciu wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej rozpoczęła się  Eucharystia sprawowana w intencji uczniów szkół katolickich. W kazaniu celebrans wskazał na Chrystusa jako źródło miłości, do której każdy człowiek może się przytulić. Zachęcił wiernych do głębokiego przeżywania relacji z Bogiem i Jego Matką. Po zakończeniu liturgii i ciepłym posiłku odbył się krótki koncert dziękczynny za kanonizację polskiego papieża przygotowany przez młodzież Szkół Stowarzyszenia św. Rodziny w Olsztynie. Potem swoje słowa skierował w do przybyłych biskup częstochowski, który podziękował za wspólnie spędzone chwile oraz przypomniał o odwadze, jaką powinni charakteryzować się chrześcijanie w wyrażaniu swych poglądów w przestrzeni publicznej. Dopełnieniem Forum była Droga Krzyżowa wzdłuż Wałów Jasnogórskich, której rozważania zostały przygotowane przez młodych uczestników spotkania. Po uroczystym błogosławieństwie delegacje udały się w drogę powrotną do swoich miejscowości.


Pomimo że Forum Młodzieży Szkół Katolickich to wydarzenie masowe, każdy z uczestników miał sposobność do osobistej modlitwy u stóp Pani Częstochowskiej. To szczególne miejsce skłania bowiem do refleksji i rozważań na tematy nurtujące współczesną młodzież. Wzniosłe idee oraz prawdziwe wartości mają szansę zaistnieć w nowym, naszym pokoleniu. Wzbogaceni o nowe wiadomości i zachęceni do działania młodzi katolicy maja bowiem potężną Orędowniczkę w osobie Matki Chrystusa.

Tekst: Jan Krajewski, klasa III