Spotkanie z druhną Hanną Szczepanowską1 października 2014 r. uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich na Bielanach wzięli udział w grze miejskiej „Powstańcze ślady”, natomiast 28 października w naszej szkole miało miejsce ogłoszenie wyników biegu. Na początku spotkania głos zabrał Dyrektor Tomasz Kowalczyk, który przywitał zgromadzonych uczestników gry oraz gości. Wśród nich byli członkowie Grupy Historycznej „Niepodległość” oraz druhna Hanna Szczepanowska – uczestniczka powstańczych zmagań w sierpniu 1944 roku. Opowiadała, w jaki sposób dostała się do grona łączniczek, a także co najlepiej zapamiętała z tamtych wydarzeń. W swojej wypowiedzi wielokrotnie podkreślała jak wielką rolę w czasie walk odgrywał śpiew, dlatego spotkanie zostało zakończone wspólnym śpiewaniem powstańczych pieśni.


Hanna Szczepanowska mówiła także dużo o swoich rodzicach i ich stosunku do jej czynnego udziału w warszawskim zrywie. Uczniowie gimnazjum i liceum zadawali druhnie Szczepanowskiej wiele pytań dotyczących Powstania Warszawskiego, bieżącej sytuacji oraz stosunku do Niemców i Rosjan w dzisiejszych czasach. Zgromadzeni mieli także możliwość obejrzeć (a nawet i wziąć w ręce) przywiezione przez członków grupy rekonstrukcyjnej repliki broni używanej podczas drugiej wojny światowej. Po ogłoszeniu wyników gry miejskiej pani Szczepanowska wręczyła laureatom nagrody.Całe spotkanie przebiegło w rodzinnej atmosferze. Jego charakter podkreślało kilkunastu uczniów przebranych w stroje powstańców oraz manekiny z autentycznymi mundurami Wermachtu i AK. Opowieści druhny z całą pewnością przyczyniły się do ubogacenia wiedzy historycznej młodzieży z naszej szkoły.Tekst: Antoni Dziedziejko, kl. II

Zdjęcia: Mateusz Dalkowski, kl. II