Rocznica odzyskania niepodległości



11 listopada to wyjątkowy dzień w historii Polski. Tego dnia nie tylko wspominamy dawnych patriotów czy bohaterów poległych w obronie Ojczyzny, ale i manifestujemy radość wynikającą z życia w wolnym i niezależnym państwie. W naszej szkole, jak co roku, 12 listopada odbyły się uroczyste obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości.


Wszyscy uczniowie zebrali się w sali projekcyjnej, gdzie został zorganizowany multimedialny konkurs historyczny. Inicjator przedsięwzięcia, pan Zbigniew Pawłowski, zainaugurował spotkanie krótkim wstępem, w którym przypomniał podstawowe informacje na temat czynu niepodległościowego 1914 – 1921. Następnie delegaci każdej z klas naszego liceum musieli zmierzyć się z pytaniami z zakresu historii politycznej, społecznej czy militarnej. Młodzież miała za zadanie zinterpretować źródła pisane, rozpoznać portrety twórców II Rzeczpospolitej, jak również podać tytuły pieśni patriotycznych pochodzących z tamtego okresu. Po pełnej emocji rywalizacji oraz zmaganiach z ambitnymi poleceniami najlepszy wynik końcowy uzyskała klasa III. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i gromkie oklaski.



Następnie wszyscy udali się do Auli św. Józefa, aby wysłuchać wykładu prof. Macieja Podbielkowskego, znanego warszawskiego historyka, publicysty i pracownika naukowego Muzeum Powstania Warszawskiego. Prelegent w swoim wystąpieniu opisał szczegółowo proces kreowania się niezależnego państwa polskiego po okresie zaborów. Skupiając się na programach poszczególnych stronnictw niepodległościowych wykreował pogląd kładący duży nacisk na dynamikę i ciągłość procesu tworzenia Rzeczpospolitej. Historyk podkreślił fakt, że wielką rolę w odbudowie kraju odgrywali nie tylko przywódcy polityczni, ale również liczna warstwa inteligencka oraz społeczeństwo obywatelskie. W chronologicznie uporządkowanym ciągu zdarzeń sukcesywnie poddawanych analizie nie zabrakło licznych ciekawostek historycznych czy interesujących anegdot. Po zakończeniu wystąpienia przyszedł czas na pytania od uczniów. Pan Maciej Podbielkowski chętnie wchodził w dialog z młodzieżą oraz prosił ją o przybliżenie własnych poglądów na temat współczesnych form manifestacji uczuć patriotycznych.



Tekst: Jan Krajewski, kl. III

Zdjęcia: Mateusz Dalkowski, kl. II