Próbne matury ustne z języka polskiegoW związku z wprowadzonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zmianami w sposobie przeprowadzania ustnych egzaminów maturalnych z języka polskiego w 2015 roku, w naszej szkole zorganizowany został cykl próbnych matur dla uczniów klasy III. Inspiratorem przedsięwzięcia jest Pan Dyrektor Artur Fijałkowski, który przygotował dla młodzieży zestawy zadań odpowiadające nowym wymaganiom resortu edukacji. Tryb egzaminowania symuluje autentyczną procedurę maturalną, co pomaga uczniom przezwyciężyć strach i oswoić się z formalną stroną egzaminu dojrzałości.


Egzaminy  zostały podzielone na cztery tury, podczas których młodzi ludzie sukcesywnie zapoznają się z pytaniami inspirowanymi tekstami literackimi, ikonicznymi oraz wiedzą o języku. Każda z sesji organizowana jest co miesiąc, począwszy od października. Maturzysta ma za zadanie sformułować dziesięciominutowy monolog będący rozwinięciem wylosowanego spośród wielu zadań polecenia. Próbne matury ustne z języka polskiego bez wątpienia pozwolą uczniom klasy III lepiej przygotować się do pełnych stresu majowych dni.Tekst: Jan Krajewski, kl. III

Zdjęcia: uczniowie z klasy maturalnej