Próbne matury z OPERONEMW dniach 25-28 listopada 2014 r. tegoroczni maturzyści napisali próbne egzaminy maturalne przygotowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Próbna Matura z Operonem to coroczny projekt, dzięki któremu uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę i przygotować się do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.Tradycyjnie cykl matur rozpoczął egzamin z języka polskiego. Trzecioklasiści rozwiązywali arkusz dostosowany do nowej formuły egzaminu, który składał się z dwóch zadań sprawdzających rozumienie czytanego tekstu i wykonywanie działań na tekście oraz wypracowania. Uczniowie mogli zinterpretować wiersz Wisławy Szymborskiej "Spis ludności" lub napisać rozprawkę na temat: Emigracja - tragiczna konieczność czy szansa?. W środę maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki, w czwartek - z języków obcych nowożytnych, natomiast w piątek pisali egzamin z wybranego przez siebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym.