Tytuł "Srebrnej Szkoły 2015"
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”.


Zobacz więcej na stronie: www. licea.perspektywy.pl