Rekolekcje wielkopostneNim rozpocznie się przepełnione radością wielkanocne świętowanie, Kościół w swej liturgii przeznacza dla każdego z nas okres zadumy i refleksji nad własnym życiem. To czas niezbędny, aby rozważając cierpienie Chrystusa na krzyżu,  podjąć wyzwanie wewnętrznej odnowy. W tym kontekście szansę szczególnego spotkania z Bogiem mieli również uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego. W dniach 18 i 19 marca br. odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne. Poprowadzili je alumni Towarzystwa Jezusowego, którzy zaangażowani są w inicjatywę ewangelizacyjną o nazwie „Szkoła Kontaktu z Bogiem”. Bracia Jakub Niedzielski oraz Daniel Wojda już drugi rok z rzędu odwiedzili naszą placówkę.


Rekolekcje rozpoczęły się wykładem wprowadzającym w czas skupienia. Prowadzący, na podstawie własnych doświadczeń, opowiadali o wewnętrznych barierach, które utrudniają człowiekowi zwrócenie się do Stwórcy. Podkreślali przy tym, jak istotną rolę w przezwyciężaniu własnych lęków i słabości ma modlitwa. Za pomocą licznych zabaw, przystępnego języka i głębokich świadectw jezuici zamienili prelekcję w radosny dialog z młodymi, którzy aktywnie brali udział w dyskusji. Następnie zebrani zostali podzieleni na grupy i w kameralnym gronie wypisali na szablonach te rzeczy, sformułowania czy sytuacje, które motywują oraz demotywują do aktywnego działania w życiu. Następnie każda praca została zaprezentowana całej społeczności i objaśniona przez uczniów. Na ich podstawie prelegenci przeanalizowali wnętrze człowieka, który dopiero w kontakcie z Bogiem może odnaleźć prawdziwą motywację do działania i satysfakcję. Tym przesłaniem został zamknięty pierwszy dzień rekolekcji.Nazajutrz prowadzący rekolekcje zaprosili zebranych do wysłuchania trzech świadectw dotyczących nawiązania relacji ze Stwórcą. Głosili je młodzi ludzie (studenci, uczniowie), którzy najczęściej doświadczali w swoim życiu wielkich trudności. Niektórzy z nich z powodu przeciwności losu znaleźli się w sytuacji na tyle beznadziejnej, że jedynym ratunkiem okazywało się rozpaczliwe wołanie o pomoc do Chrystusa. Po tym przełomowym momencie historie wszystkich tych osób odmieniały się w sposób cudowny. Modlitwa daje im bowiem poczucie osobistej godności i siłę na przyszłość. Wygłoszone świadectwa były niezwykle poruszające i motywujące do osobistej przemiany. Duchowni zachęcili słuchaczy do refleksji nad obrazem Boga, który nosimy w swoim sercu. Następnie w mniejszych grupach stworzone zostały wizualizacje owych przemyśleń. W wykładzie podsumowującym jezuici krytykowali niektóre schematy postrzegania Jezusa jako mylne i utrudniające relacje z Nim. Na koniec zachęcili do odkrywania prawdziwego oblicza Stwórcy w kontemplacji Przenajświętszego Sakramentu. Po krótkiej adoracji w kaplicy Domu Rekolekcyjnego rozpoczęła się uroczysta Msza święta. W kazaniu wygłoszonym przez szkolnego katechetę księdza Pawła Daszczyńskiego zebrani usłyszeli zachętę do docenienia Boskiej łaski, jaką były dwa dni skupienia i wyciągnięcia z nich wniosków. Liturgia zakończyła się osobistymi modlitwami o uzdrowienie.Wielki Post to szczególny okres w ciągu roku, który w sposób znaczący nie przystaje do współczesnego stylu życia. Czas przeżytych w naszej szkole rekolekcji jest tym bardziej niezbędny dla każdego z nas. Żyjąc w ciągłym pośpiechu możemy bowiem zapomnieć o prawdziwym obliczu Boga i nie doceniać doniosłości Jego Ofiary na krzyżu. „Szkoła kontaktu z Bogiem” uświadomiła nam potrzebę choćby najkrótszej refleksji w tym świętym czasie.  Tekst: Jan Krajewski, kl. III