Pożegnanie maturzystówPo trzech latach, których rytm wyznaczały szkolne dzwonki i ciężka nauka, uczniowie trzeciej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego  doczekali się końca edukacji. Uroczyste zakończenie roku dla maturzystów odbyło się 24 kwietnia br. Zainaugurowała je Msza święta celebrowana przez ks. Sylwestra Jeża, Dyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej. Podczas liturgii, za której oprawę odpowiedzialni byli abiturienci, zebrani modlili się o potrzebne łaski dla młodych ludzi na czas egzaminów i wyboru drogi życiowej.


Następnie wszyscy udali się do hallu szkoły, gdzie odbyła się zasadnicza część uroczystości. Na samym początku głos zabrał Pan Dyrektor Tomasz Kowalczyk, który w ciepłych słowach zawarł wzruszające wspomnienie wspólnie przeżytych chwil oraz sformułował osobiste przesłanie dla tych, którzy wkraczają w dorosłość. Następnie głos zabrała Pani Wychowawczyni klasy maturalnej Aleksandra Frej. Trzy lata, podczas których prowadziła swoich podopiecznych ku dojrzałości, nazwała czasem formacji sumień i wspaniałych pasji. W następnej kolejności rozdano maturzystom dyplomy ukończenia katechizacji, indywidualne upominki i upragnione świadectwa. Czas ten wypełniły radosne oklaski i serdeczne uściski rąk. Potem trzecioklasiści wygłosili długie podziękowanie w stronę wszystkich tych, których spotkali na ścieżce licealnej edukacji. Poruszające przemówienie było jednocześnie oficjalnym pożegnaniem ze szkołą. Na koniec zebrani zostali zaproszeni do wspólnych zdjęć, a abiturienci posadzili dwie pamiątkowe brzozy. Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia nastąpiły indywidualne podziękowania i ciepłe rozmowy przy posiłku przygotowanym przez uczniów klasy drugiej.Trudno jest rozstać się ze szkołą, ale przede wszystkim z ludźmi. Pożegnania są trudne, ale i pełne nadziei, że po czasie spędzonym w Liceum Archutowskiego, czyli już przeszłości, przyszłość absolwentów będzie jej lepszym odbiciem. Będą oni niejednokrotnie powracać w to miejsce, aby spotkać się z ludźmi, którzy są dla nich zarówno autorytetami, jak i przyjaciółmi.     

                                                                                         
Dziękuję…
Janek Krajewski
maturzysta


Zdjęcia: Aleksander Konopacki, kl. I