Wyjazd klas III do Muzeum na Majdanku

 

W dniu 30 września odbył się wyjazd maturzystów do Muzeum na Majdanku. Jest to miejsce męczeńskiej śmierci naszego patrona bł. Ks. Romana Archutowskiego.