Wyjazd na Ukrainę "Szlakiem twierdz kresowych"

 

W dniach 6–10 października 2009 r. - 15 uczniów z klas II i III uczestniczyło z inspiracji p. Anny Radomskiej w wycieczce na Ukrainę „Szlakiem twierdz kresowych” od Krzemieńca do Kamieńca..., czyli szlakiem Słowackiego i Trylogii Sienkiewicza przez Wołyń i Podole. Młodzież zwiedziła Łuck, Dubno, Krzemieniec, Wiśniowiec, Zbaraż, Trembowlę, Skałę Podolską, Kamieniec Podolski, Okopy Św. Trójcy, Chocim, Jazłowiec, Buczacz, Podhajce, Brzeżany, Rohatyn, Lwów, Żółkiew. Wyjazdem tym nasza szkoła wpisała się w obchody 200 rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego.