XV Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół KatolickichW czwartek 17  września 2015 r. niektórzy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XV Ogólnopolskim Forum Młodzieży Szkół Katolickich, które odbyło się na Jasnej Górze. Jego myślą przewodnią były słowa papieża Jana Pawła II: "Wolność urzeczywistnia się przez miłość, to znaczy dar z siebie".  Forum dotyczyło głównie bioetyki. Organizatorem wyjazdu był  zastępca dyrektora, prof.  Artur Fijałkowski. Pojechali z nami również ks. prof. Marcin Kłosowski i prof. Łukasz Chojnowski.


O godzinie 5:15 wyruszyliśmy spod naszej szkoły. Do Częstochowy dotarliśmy na godzinę 9:00, dokładnie na rozpoczęcie forum. Pierwszym punktem było powitanie uczestników, przedstawienie myśli przewodniej forum oraz wspólna modlitwa. Następnie odbył się wykład "O relacji wolności i miłości", który wygłosił ks. Marek Studenski, duszpasterz i pedagog. Później świadectwem o uczeniu się "bycia darem w życiu małżeńskim i rodzinnym" podzielili się z nami państwo Katarzyna i Michał Głowaccy z dziećmi, po czym wysłuchaliśmy wystąpienia państwa Agaty i Michała Baranów z Fundacji "Jeden z nas" zatytułowanego  "W służbie życiu, państwa". Na koniec tej części świadectwo wygłosił Adam Woronowicz, aktor grający bł. ks. Popiełuszkę w filmie "Popiełuszko - wolność jest w nas".  O godzinie 12:50 rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie przeszliśmy do kaplicy Matki Bożej, gdzie nastąpiło odsłonięcie Cudownego Obrazu i uroczysta Msza św. Po mszy poszliśmy na obiad. Ostatnim punktem programu była Droga Krzyżowa, w czasie której uczniowie naszej i innych szkół nosili krzyż.Po tym duchowym przeżyciu wróciliśmy do Warszawy na godzinę 22:00. Niecodzienne przeżycia zatrzymaliśmy w naszej pamięci, sercach oraz zdjęciach.Tekst: Grzegorz Bujnowski, kl. I LO