Wymagania edukacyjneReligia - ks. Marcin Kłosowski - klasy 1-3

Język polski - p. Artur Fijałkowski - klasa 1

Język polski - p. Łukasz Chojnowski - klasy 2-3

Język angielski - p. Anna Dudkowska - klasa 1

Język angielski - p. Renata Perłowska - klasy 1-3 kryteria wymagania

Język angielski - p. Anna Ściborek - klasy 2-3

Język francuski - p. Aleksandra Frej - klasa 1, klasa 3

Język hiszpański - p. Anna Mikos - klasy 1-3

Język niemiecki - p. Elżbieta Kożuchowska - klasy 1-3

Historia - p. Zbigniew Pawłowski - klasa 1, klasy 2-3

Historia i społeczeństwo - p. Zbigniew Pawłowski, p. Anna Radomska-Marczewska - klasa 2

Historia sztuki - p. Anna Radomska-Marczewska - klasa 3

Wiedza o społeczeństwie - p. Zbigniew Bruliński - klasa 1, klasa 2, klasa 3

Podstawy przedsiębiorczości - p. Kamil Olak - klasa 1

Biologia - p. Aleksandra Łazuga - klasa 1, klasy 2-3

Geografia - p. Agnieszka Dworak - klasa 1, klasy 2-3

Fizyka - p. Maciej Pałka - klasa 1 (wymagania ogólne), klasa 1 (wymagania szczegółowe)

Fizyka - p. Emil Kowalczyk - klasy 2-3

Chemia - p. Krzysztof Pietrasik - klasa 1

Chemia - p. Urszula Piterasik - klasy 2-3 (zasady oceniania), klasy 2-3 (wymagania)

Przyroda - p. Aleksandra Łazuga, p. Agnieszka Dworak, p. Krzysztof Pietrasik, p. Maciej Pałka - klasa 2: biologia, geografia, chemia, fizyka

Matematyka - p. Krzysztof Pietrasik - klasa 1, klasa 2, klasa 3

Matematyka - p. Artur Smaga - klasy 1-3 (regulamin), klasy 1-3 (wymagania)

Informatyka - p. Wojciech Chojecki - klasa 1

Edukacja dla bezpieczeństwa - p. Włodzimierz Stańczak - klasa 1

Wychowanie fizyczne - p. Marcin Witowski - klasy 1-3

Wychowanie fizyczne - p. Kamil Majkowski - klasy 1-3

Zajęcia artystyczne - p. Przemysław Gnatowski, p. Anna Radomska-Marczewska, klasa 1: muzyczne, plastyczne,

Podstawy filozofii - ks. Piotr Ochotny - klasy 1-2

Podstawy języka łacińskiego - ks. Piotr Ochotny - klasa 2

Ekonomia w praktyce - p. Kamil Olak - klasa 2