Gra miejska "Powstańcze Ślady"1 października 2015 r. TONZ wraz z Katolickim Zespołem Szkół na Bielanach zorganizował grę miejską „Powstańcze Ślady”. Wzięły w niej udział m.in. klasy drugie Gimnazjum im. bł. ks. J. Popiełuszki oraz LO im. bł. ks. R. Archutowskiego. W ramach gry drużyny zebrały się na Cmentarzu Powązkowskim, by modlitwą i chwilą ciszy uczcić poległych w obronie Warszawy. Uczestnicy przybrali powstańcze pseudonimy, a następnie wybrali spośród siebie przywódcę, który koordynował wykonywane zadania.


W czasie kilkugodzinnego „Biegu Powstańczego” grupy poruszały się po warszawskich dzielnicach: Woli, Śródmieściu, Mokotowie i Starym Mieście. Ich zadaniem było rozwiązywanie powierzonych zadań, odnajdywanie ukrytych listów, nawiązywanie kontaktu z łącznikami, dokumentowanie przebytej trasy i zapalanie zniczy w miejscach upamiętniających powstańcze walki.Podsumowanie gry, którego dokonała Pani Anna Radomska-Marczewska nastąpiło na usypanym z gruzów Warszawy Kopcu Powstania Warszawskiego. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zebrali się pod symbolem Polski Walczącej, by wspólną fotografią zakończyć ten udany dzień.