Próbna matura z OPERONEMW dniach 24-26 listopada 2015 r. tegoroczni maturzyści napisali próbne egzaminy maturalne przygotowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Próbna Matura z Operonem to coroczny projekt, dzięki któremu uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę i przygotować się do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.


Tradycyjnie cykl matur rozpoczął egzamin z języka polskiego. Trzecioklasiści rozwiązywali arkusz, który składał się z dwóch zadań sprawdzających rozumienie czytanego tekstu i wykonywanie działań na tekście oraz wypracowania. Uczniowie mogli napisać rozprawkę w oparciu o fragment „Antygony” Sofoklesa lub zinterpretować fragment z „Księgi ubogich” Jana Kasprowicza. W środę maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki, natomiast w czwartek rozwiązywali zadania z języka angielskiego.


Zdjęcie: https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem